Asemakaavahankkeet - uudet

Arolampi I ja II asemakaava ja asemakaavan muutos

Ilmakuva 2016, Röni-kuva Oy

Riihimäen kaupungin kaupunkisuunnittelun vastuualueella laaditaan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin. Aiemmin vireille tulleita Arolampi I ja Arolampi II asemakaavahankkeita viedään eteenpäin yhtenä hankkeena Arolampi I ja II.

 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoite:

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa työpaikka-alueen sijoittaminen alueelle, joka rajautuu pohjoisessa Hyvinkääntiehen ja lännessä maantie 130:een. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 19 ha.

Suunnittelualueen rajaus.

 

Vireilletulo ja luonnosvaihe

Arolampi I ja II asemakaava ja asemakaavamuutos on tullut vireille (MRL 62 § ja 63 §) 25.6.2018 alkaen ja luonnos oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 25.6.-10.8.2018 kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 3.10.2018)

Luonnoksen kaavakartta
Luonnoksen kaavaselostus
Havainnekuva

Kaavaluonnoksesta pidetyn esittely- ja keskustelutilaisuus (26.6.2018) muistio.

 

Ehdotusvaihe

Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 16.10.–14.11.2018 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Ehdotusvaiheen kaavakartta
Ehdotusvaiheen kaavaselostus sekä kaavaselostuksen liitteet

Kaavaa varten teetetyt selvitykset:
Arolampi I ja II asemakaavan selvityksiä, raportti
Arolampi I ja II liikenneselvitys
Hulevesien hallintasuunnitelma 1_3000 (A3)
Tonttien tasauksen yleissuunnitelma
Leikkaus A-A
Leikkaus B-B C-C
Virtakadun pituusleikkaus
Arolammen liito-oravaselvitys
Arolampi I ja Herajoen eteläisten alueiden luontoselvitys 2016

Muita käytettävissä olevia selvityksiä:
Mt 130 liikenneselvitys välillä Linnatuuli-Hyvinkää
Maankäyttötiedot – Raportin kuvat 5-7
Liite 4 – Kohdekortit

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto (KV 10.12.2018 § 112) on hyväksynyt Arolampi I ja II asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

Kuulutus kaupunginvaltuuston päätöksestä .

 

Lisätietoja:

Tuula Aittola
kaavasuunnittelija
019 758 4828

Anniina Korkeamäki
vt. kaavoituspäällikkö
019 758 4826

etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *