Kuulutus

Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtäville asettaminen (kuulutus on nähtävillä 15.12.2018 saakka)

Aiemmin vireille tulleita Arolampi I ja Arolampi II asemakaavahankkeita viedään eteenpäin yhtenä hankkeena Arolampi I ja II.

Arolampi I ja II asemakaava ja asemakaavamuutos tulee vireille (MRL 62 § ja 63 §) 25.6.2018 alkaen ja luonnos on nähtävillä 25.6.-10.8.2018 Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään tiistaina 26.6.2018 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu). Pyydämme huomioimaan, että kaupunkisuunnittelun vastuualue on suljettu maastotöitä lukuun ottamatta viikot 27–30.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa työpaikka-alueen sijoittaminen Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Hyvinkääntiehen ja lännessä mt 130:een. Alueen pinta-ala on noin 19 ha.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Tuula Aittola, p. 019 758 4828 ja vs. kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki p. 019 758 4826. Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.

Mielipide kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana:
Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.