Kuulutus

Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus sekä tonttijako (kuulutus on nähtävillä 14.11.2018 saakka)

Aiemmin vireille tulleita Arolampi I ja Arolampi II asemakaavahankkeita viedään eteenpäin yhtenä hankkeena Arolampi I ja II. 

Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 16.10.–14.11.2018 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.  

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa työpaikka-alueen sijoittaminen Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Hyvinkääntiehen ja lännessä mt 130:een. Alueen pinta-ala on noin 19 ha.  

Asemakaavalla muodostuu:
34. kaupunginosan, Isolan kortteli 3401 sekä katu-, virkistys- ja erityisalueet.
25. kaupunginosan, Herajoen katu- ja liikennealuetta.

Asemakaavan muutos koskee:
25. kaupunginosan, Herajoen katu- ja liikennealueita. 

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
25. kaupunginosan, Herajoen katu- ja liikennealueita.  

Sitovalla tonttijaolla muodostuu:
34. kaupunginosan, Isolan korttelin 3401 tontit 1-3.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Tuula Aittola, p. 019 758 4828 ja vs. kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki p. 019 758 4826.
Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.  

Muistutus ehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana: Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus, PL 125, 11101 Riihimäki.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.