Kuulutus

Arolampi I ja II asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 24.1.2019 saakka)

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.12.2018 § 112 hyväksynyt Arolampi I ja II asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

Asemakaavalla muodostuu 34. kaupunginosan, Isolan kortteli 3401 sekä katu-, virkistys- ja erityisalueet ja 25. kaupunginosan, Herajoen katu- ja liikennealuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 25. kaupunginosan, Herajoen katu- ja liikennealueita. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 34. kaupunginosan, Isolan korttelin 3401 tontit 1-3.

Lisätietoja kaavasta: https://www.riihimaki.fi/arolampi-ii-asemakaava/

Riihimäellä 13.12.2018
Kaupunginhallitus


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.