Konserni- ja hallintopalvelut

Ammattiteatterin toiminnan jatkumista Riihimäellä tutkitaan

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut ovat olennainen osa Riihimäen kaupungin identiteettiä ja näillä palveluilla tuetaan vilkkaan elinkeinoelämän syntymistä. Näillä on kokonaisuutena suuri merkitys kaupunkilaisille ja kaupunkikuvalle. Kaupungin talous on kuitenkin vaikeassa tilanteessa ja vaatii merkittäviä sopeuttamistoimia ja luovia ratkaisuja.

Riihimäen kaupunki pyrkii varmistamaan ammattiteatteritoiminnan jatkumisen kaupungissa tutkimalla kaikki eri vaihtoehdot ammattiteatteritoiminnan järjestämiselle ja rahoituspohjan järjestämiselle.  Tätä varten asetetaan toimikunta, johon kutsutaan mukaan Riihimäen kaupungin, Riihimäen teatterin ja Riihimäen Nuorisoteatterin edustajien lisäksi Janne Kataja ja Aku Hirviniemi.

Riihimäen teattereihin liittyvä suurin haaste on nykyisen teatterin kiinteistö ja nuorisoteatterin käyttämä Kino Sammon kiinteistö. Edellisestä on päätetty jo aiemmin luopua ja Kino Sampo suojeltuna kohteena on lähestymässä peruskorjaustarvetta.

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että talousarvioon kirjataan teatterin nykyinen avustustaso vuodelle 2018, mutta ehdoton edellytys löytää uusi toimintamalli, joka johtaa kustannustehokkaaseen ja uuteen toimintamalliin ja säästöön vuodesta 2019 alkaen.  Tavoiteaikataulu uuden toimintamallin ehdottamiseen on huhtikuu 2018.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginhallituksessa.

Kokonaisuudessaan muutettu päätösehdotus tältä osin oli seuraava (kieliasu tarkistamaton):
1. Riihimäen Kaupunginteatterin avustus pidetään vuoden vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla, eikä Riihimäen Nuorisoteatteri ry:n avustusta koroteta.  Talousarvioon kirjataan lisäksi seuraavaa:
a. Riihimäen Kaupunginteatterin ja Riihimäen Nuorisoteatterin on avustusten ehtona tehtävä selvitys yhteistoimintamallista sekä kiinteistöasioiden ratkaisuvaihtoehdoissa siten, että ammattiteatteritoiminnan edellytyksiä voitaisiin turvata pidemmällä aikavälillä siten, että avustustasoja voidaan sopeuttaa asteittain alaspäin kokonaisuutena, sitovana tavoitteena 100 000 euron sopeutus vuonna 2019. Selvitys on saatettava kaupunginhallituksen käsittelyyn huhtikuun loppuun mennessä.
b. Riihimäen Kaupunginteatterin tulevaisuuden selvittelyssä on lisäksi otettava huomioon uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutukset, tutkittava mahdollisuus fuusioihin, joukkorahoitusmallien järjestämiseen, sekä syvälle menevään yhteistoimintaan esim. Hämeenlinnan tai Hyvinkään kaupunkien sekä seudun kuntien kanssa.
c. Kaupunginhallitus asettaa toimikunnan, johon kutsutaan mukaan Riihimäen kaupungin, Riihimäen teatterin ja Riihimäen Nuorisoteatterin edustajien lisäksi Janne Kataja ja Aku Hirviniemi (edellyttäen, että antavat suostumuksen).
d. Liikuntatoimen tavoiteltu nettosopeutustavoite muutetaan 100 000 euroon alkuperäisen 516 000 euron sijaan, liikuntapaikkamaksuja ei kuitenkaan koroteta.
e. Liikuntatoimen yhteistyöstä ja sisäisestä yhtiöittämisestä tehdään selvitys ja ehdotus huhtikuun loppuun mennessä.
f. Museoiden yhteistoiminnasta, varastotiloista ja arkiston järjestämisestä ja digitalisoinnista tehdään selvitys kesäkuun 2018 loppuun mennessä.
g. Johtamisjärjestelmään liittyvään muutosvalmennukseen osoitetaan 100 000 euroa.
h. Edellä mainitut teatterin ja liikunnan uudet nettosummat ovat tavoitteellisia ja sitovia sivistys- ja hyvinvoinnin toimialueen tasolla.
Edellä mainitut tekstikorjaukset tehdään talousarvioasiakirjan eri kohtiin. Näiden nettovaikutus on alkuperäiseen talousarvioon 816 000 euroa lisämenona.

Lisätiedot

Miia Nahkurin kuva

Miia Nahkuri
040 825 5967
miia.nahkuri(at)gmail.com
(SDP)

Sami Sulkko
kaupunginjohtaja
019 758 4010
040 661 4010


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.