Kuulutus

Päätös SER-jätteen käsittelyä koskeva koetoiminta, Riihimäki (päätös nähtävillä 19.8.2019)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 19.7.2019 antamallaan päätöksellä
nro 290/2019 hyväksynyt koetoimintaa koskevan ilmoituksen.

Ilmoituksen tekijä
Green Disposal Oy

Asia
SER-jätteen käsittelyä koskeva koetoiminta, Riihimäki

Sijainti
Kylänraitti 11, 11710 Riihimäki

Päätös on nähtävillä valitusaikana 19.7.–19.8.2019 Riihimäen kaupungin
Matkakeskuksen toimistorakennuksessa (Eteläinen Asemakatu 2). Päätös
on lisäksi luettavissa osoitteessa  www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 19.8.2019.
Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle
(PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen
liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Anu Ahvenainen, puh. 0295 016 294 (2.8.2019
saakka)
Ympäristöylitarkastaja Jaakko Heinolainen, puh. 0295 016 397

PAATOSKUULUTUS-ILM 290-2019

290-2019


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.