Tajua Mut! -liputustoimintamallin pilotti käynnistyy Riihimäellä

Riihimäellä testataan Tajua Mut! -liputustoimintamallia osana kaupungissa tehtävää lasten ja nuorten palveluiden painopisteen muutostyötä, jonka tavoitteena on vähentää korjaavien palveluiden tarvetta. Toimintamalli on kehitetty Hollannissa vuonna 1998, ja säädetty lailla pakolliseksi kaikille kunnille vuonna 2010. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toi toimintamallin Suomeen vuonna 2013, jolloin Mikkeli otti sen ensimmäisenä suomalaisena kuntana käyttöön. Myöhemmin Mikkelin esimerkkiä ovat seuranneet Espoo (2014), Kerava (2015) ja viimeisimpänä ja ensimmäisenä kantahämäläisenä kuntana Riihimäki (2016).

Viime vuosien lakiuudistusten (muun muassa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä sosiaalihuoltolaki) sekä hallituksen kärkihankkeen (LAPE – lapsi- ja perhepalveluiden uudistaminen) myötä käynnissä olevat ja Riihimäkeäkin koskettavat muutokset kaipaavat tuekseen uusia työkaluja ja toimintamalleja.

”Tajua Mut! voi onnistuessaan toimia yhtenä erinomaisena työkaluna valtakunnallisessa lapsi- ja perhepalveluiden kulttuurimuutoksessa. Toimintamalli mahdollistaa nuorten ohjautumisen palveluihin  tasa-arvoisemmin ja nopeammin. Toimijoiden ei tarvitse enää yksin miettiä, kenen kanssa yhteistyötä missäkin tilanteessa pitäisi tehdä. Lisäksi toimintamalli tuo lasten ja nuorten palveluohjaukseen rakennetta, jonka ansiosta yhteistyö voi jatkua henkilövaihdoksista huolimatta. Kunnalle toimintamalli tuo  taloudellisia säästöjä korjaavien palveluiden vähentymisenä”, toteaa Riihimäen sivistyspalveluiden hankekoordinaattori ja Tajua Mut! -hankkeen projektipäällikkö Ville Saloranta.

Ammattilainen tai muu nuoren kanssa toimiva taho ottaa huolen puheeksi nuoren kanssa ja kertoo nuorelle toimintamallista. Jos nuori antaa luvan, voidaan tietojärjestelmään tehdä yhteydenottopyyntö eli liputus. Alle 18-vuotiaan kohdalla liputuksesta ilmoitetaan huoltajalle.

Tietojärjestelmään ei kirjata nuoresta mitään muita tietoja kuin yhteystiedot. Yhteydenottopyyntöjä koordinoi etsivä nuorisotyöntekijä, joka ottaa yhteyttä nuoreen ja keskustelee nuoren kanssa siitä, millaista tukea tai ohjausta hän tarvitsee. Nuorisolain mukaan nuoren yhteystiedot voidaan salassapitosäännösten estämättä siirtää sähköisesti etsivää nuorisotyötä varten.

Etsivä nuorisotyöntekijä kokoaa yhteen kaikki ne tahot, joiden apua nuori tarvitsee. Nuori saa myös itse vaikuttaa siihen, keitä verkostopalaveriin kutsutaan. Tapaamisissa voi olla mukana myös nuoren perheenjäseniä. Moniammatillisessa verkostotapaamisessa käsitellään asioita nuoren ehdoilla. Tapaamiset jatkuvat, kunnes nuori saa tarvitsemansa avun tai ei halua enää apua.

Riihimäen Tajua Mut! -hankkeen kick off -tilaisuus järjestetään perjantaina 18.3.2016 klo 13 – 15 Uramon koulun toisen kerroksen auditoriossa, osoitteessa Kalevankatu 5, Riihimäki. Tervetuloa!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1