OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE
Tulevien 1. luokkalaisten lähikoulun määräytyminen Riihimäellä

Aloittavien 1. luokkalaisten lähikoulun koulupaikkapäätös on tehty koulutuslautakunnan hyväksymien (Koula § 49/7.4.2005) oppilaaksioton periaatteiden ja asettamien enimmäisoppilasmäärien mukaisesti.

Lapselle osoitettu lähikoulupaikka tulee vahvistaa vastaanotetuksi 3.4.2016 mennessä. Koulupaikka vahvistetaan täyttämällä kaupungin kotisivuilla oleva Vahvistus koulupaikan vastaanottamisesta 14.3.-3.4.2016 –lomake osoitteessa www.riihimaki.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/. Suora linkki lomakkeelle on http://urly.fi/A2n.

Toissijainen koulupaikkahaku 1. luokan aloittaville

Huoltajat voivat hakea lapselleen toissijaista koulupaikkaa ja/tai valittaa lähikoulupäätöksestä Aluehallintovirastoon liitteenä olevan ohjeen mukaisesti. Huoltajien on hyvä huomioida, että lähikoulupäätös on voimassa, kunnes toisin päätetään.

Toissijainen koulupaikkahaku järjestetään ajalla 14.3.-3.4.2016. Myös musiikkipainotteiseen opetukseen ja montessoriopetukseen haetaan toissijaisella haulla. Eteläinen koulu järjestää musiikkipainotteista opetusta ja Patastenmäen koulu montessoriopetusta puukoulun tiloissa.

Toissijaista koulupaikkaa haetaan täyttämällä kaupungin kotisivuilla oleva Hakemus toissijaiseen koulupaikkaan 1. luokalle lukuvuonna 2016-2017 –lomake osoitteessa www.riihimaki.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/. Suora linkki lomakkeelle on http://urly.fi/A2o. Päätökset toissijaisista koulupaikoista postitetaan viikolla 15.

Toissijaiseen kouluun valitun oppilaan koulumatkakustannuksista vastaavat aina oppilaan huoltajat (Sivi § 65/29.4.2014). Oppilaan nuoremmalla sisaruksella ei ole myöhemmin sisaruusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan toissijaiseen kouluun.

Lähikoulupäätöksestä valittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon

Lähikoulupäätöksestä on mahdollista valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Aluehallintovirasto tutkii valitusta käsitellessään, onko rehtori toiminut päätöstä tehdessään perusopetuslain säädösten sekä koulutuslautakunnan vahvistamien oppilaaksioton linjausten mukaisesti. Aluehallintovirasto ei ota kantaa lautakunnan päättämiin oppilaaksioton linjauksiin eikä osoita oppilaalle uutta lähikoulua.

Huoltajat voivat olla yhteydessä päätöksen tehneeseen rehtoriin keskustellakseen lähikoulupäätöksen perusteista tarkemmin, jos harkitsevat valittavansa koulupaikkapäätöksestä.

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koulujen 1. luokkalaisille järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa välittömästi koulutuntien jälkeen vaihtoehtoisesti klo 16.00 tai klo 17.00 saakka. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella (www.riihimaki.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/). Iltapäivätoimintaan on jatkuva haku. Paikat täytetään sivistyslautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisesti. Päätös iltapäivätoimintapaikasta lähetetään kotiin toukokuun aikana.

OPPILAAKSIOTTO TOISSIJAISEEN KOULUPAIKKAAN PERUSKOULUN 2.-9. LUOKILLE (esim. muutto paikkakuntaan)

Huoltajalla on mahdollisuus hakea huollettavalleen toissijaista koulupaikkaa. Koulukuljetusta ei myönnetä toissijaiseen kouluun.
Täytä koulupaikkahakemus Helmessä osoitteessa:  http://urly.fi/Aft (suora linkki lomakkeelle)

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0