Haulla "strategia" löytyi 81 osumaa.

Riihimäki-strategia 2030

Riihimäki-strategia 2030 Visio: #RiiConnecting – tulevaisuus syntyy kohtaamisista Riihimäellä kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaiden ja yritysten hyvinvointi. Riihimäki tunnetaan ennakkoluulottomana yritysten, kulttuurin ja teknologian kotikaupunkina, jonka vahvuutena on robotiikkaan ja teatteriin erikoistunut koulutus.  Tiiviin kaupunkirakenteen sekä vahvan kiertotalousosaamisen johdosta Riihimäki kehittyy pienimmän hiilijalanjäljen kaupunkina. Riihimäellä kohtaat hämäläisen luonnon ja metropolialueen läheisyyden. Strategiset päämäärät Elinkeinoelämän ja … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/riihimaki-strategia-2030/

Yhteenveto yritysten keskustelusta

Yhteenveto yritysten keskustelusta Riihimäen uudesta strategiasta keskusteli 7.2.2017 Teatterin lämpiössä vajaa 40 yritysten edustajaa. Elinkeinojohtaja Mika Herpiö toivotti läsnäolija tervetulleiksi ja esitteli aluksi elinkeinostrategiaan liittyviä vuoden 2016 toteutumalukuja työttömyyden, työllisyyden, työpaikkojen sekä keskeisten kehittämiskohteiden osalta. Kaupunginjohtaja Sami Sulkko selvitti valmisteilla olevaan kaupungin strategiaan liittyviä asioita muun muassa megatrendejä, tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia sekä vahvuuksia, joiden … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/kyselyt-ja-tilaisuudet/53528-2/

Kärkihankkeet 2017 – 2029

Valtuustokauden 2017–2021 kehittämiskokonaisuudet ja kärkihankkeet 1. Palvelutoiminnan ja hallinnon kehittäminen Talouden vakauttaminen ja johtamisjärjestelmän uusiminen Taloustilanteen parantamiseksi laaditaan lähivuosille suunnitelma toimenpiteistä, joilla saadaan aikaan vuosittain 1,5 milj. euron säästöt. Hallintosäännön pohjalta selkeytetään strategisen ja operatiivisen johtamisen rajapintoja. Hallinto keskitetään konserni- ja hallintopalvelukeskukseen sivistyksen sekä teknisen ja ympäristön toimialojen osalta. Selvitetään strategiset kumppanuudet palvelutuotannossa: mm. keskeisten … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/riihimaki-strategia-2030/karkihankkeet-2017-2029/

Yhteenveto yhdistysten keskustelusta

Yhteenveto yhdistysten keskustelusta Yhdistysten edustajat kokoontuivat keskustelmaan Riihimäen uudesta strategiasta tiistaina 28.2.2017 Mukana oli 60 yhdistysten edustajaa, 41 eri yhdistyksestä. Yhdistykset pitivät myönteisenä asukkaiden ja yhdistysten ottamista mukaan kaupungin kehittämiseen.Tilaisuudessa nostettiin esille erilaisia strategiaan liittyviä asioita, joista merkittävimmät huolenaiheet liittyvät Oma Hämeen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen vaikutuksiin esimerkiksi erityisryhmille. Yhdistykset pitävät tärkeänä, että yhdistysten yhteystietojen yhteyteen … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/kyselyt-ja-tilaisuudet/yhteenveto-yhdistysten-keskustelusta/

Riihimäki-strategia

Riihimäki-strategiaa 2030 päivitetään keväällä 2019 Valtuustokaudelle 2017-2021 päätettyjä kehittämiskokonaisuuksia ja kärkihankkeita tarkistetaan valtuustokauden puolessa välissä ja päivitystyö on nyt käynnissä. Riihimäki tehdään yhdessä – osallistu asukastilaisuuksiin ja vastaa kyselyyn toukokuussa Päivitystyön tavoitteena on varmistaa, että Riihimäki on tulevaisuudessakin houkutteleva ja elinvoimainen kohtaamispaikka niin asukkaille kuin yrityksillekin. Tämän varmistamiseksi kaupunginjohtaja Sami Sulkko kutsuu kaupunkilaiset mukaan kehittämistyöhön. … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/

Strategia tehtiin yhdessä

Strategia tehtiin yhdessä Riihimäen strategia tehtäessä meillä oli tavoitteena tietoa mahdollisimman monilta kaupunkilaisilta. Sen takia teimme erilaisia kyselyitä ja järjestimme tilaisuuksia, joissa kerrottiin ja otettiin kantaa siihen, millainen Riihimäki on vuonna 2030. Tiivistelmät kyselyistä: Luottamushenkilöiden kysely Uusien asukkaiden keskustelutilaisuus 27.10. Yritysten kysely Henkilöstön kysely Yhdistysten kysely Asukkaiden kysely Kyselyistä koostettu SWOT: Keskustelutilaisuudet Yritykset 7.2. Yhdistykset … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/kyselyt-ja-tilaisuudet/

Miksi kaupungille tehdään strategia?

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

https://www.riihimaki.fi/versi_faq/kaupungille-tehdaan-strategia/

Strategian politiikkaohjelmat ja kärkihankkeet

Strategian politiikkaohjelmat ja kärkihankkeet Riihimäki-strategian toteutumisen vahvistamiseksi on politiikkaohjelmista ja kehittämiskokonaisuuksien kärkihankkeista muodostettu erilliset projektit tavoitteineen, aikatauluineen ja vastuineen. Kunkin politiikan tai kärkihankkeen osalta on lyhyesti kerrottu tavoitteet, valmistelun aikataulu sekä vastuuhenkilö, jolle asiaa koskevaa palautetta tai kommentteja voi lähettää. Riihimäki-strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017/§64, ja uusi valtuusto käsitellyt asian vielä kokouksessaan 12.6.2017/§89. Politiikkaohjelmat Osallisuuspolitiikka … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/strategian-politiikkaohjelmat-ja-karkihankkeet/

Asemanseudun ja keskustan visio

Asemanseudun ja keskustan visio Kaupunginvaltuusto hyväksyi Riihimäen asemanseudun ja keskustan vision 4.2.2019 (§ 5) Visio on näkemys Riihimäen asemanseudun ja keskustan tulevaisuudesta. Se määrittelee suunnan ja periaatteet asemanseudun yleissuunnitelmalle ja keskustan kehittämiselle. Visiossa hahmotetaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä tavoitetilan toteuttaminen tarkoittaa. Sen avulla tunnistetaan ongelmakohdat sekä kehityskohteet ja annetaan suositukset suunnitteluperiaatteista. Visiotyö on valmistunut alkuvuodesta 2019. Tällä sivulla voit … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/kehittamishankkeet/asemanseudun-ja-keskustan-visio/