Avoimet työpaikat Kuulutus

3 sosiaalityöntekijää palveluohjauksen ja sosiaalityön tiimiin (haku päättyy 2.9.2019 klo 8)

Tule kehittämään lapsiperheiden palveluja Riihimäelle!

Riihimäki panostaa reippaasti sosiaalityöhön. Riksun rohkea sotelautakunta perustaa täräytti kahdeksan uutta virkaa, näiden lisäksi laitettiin hakuun pari muutakin paikkaa. Nyt ei toimita hämäläisittäin, vaan ripeästi niin kuin meillä Riksussa on tapana ja palkataan yhteensä 10 (siis KYMMENEN!) ammattilaista. Paikkoja on erilaisiin hommiin, katteleppa läpi myös muut ilmoituksemme. #Rakasriksu on reilu työpaikka, jonne on helppo tulla kauempaakin veeärrän kyydillä tai vaikka Vantaanjokea meloen. Työmaa sijaitsee nimittäin melkein Riksun asemalla joen törmällä.

Riihimäen kaupunki (#rakasriksu) hakee Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen kolmea uutta sosiaalityöntekijää vahvistamaan kahdentoista hengen palveluohjauksen ja sosiaalityön tiimiä. Tiimi vahvistuu samanaikaisesti kahdella uudella palveluohjaajalla. Riihimäellä halutaan varmistaa kattavat ja vaikuttavat lapsiperheiden sosiaalipalvelut sekä ennakoida tulevia lakimuutoksia ja asiakastyön mitoituksia.

Riihimäen kaupungilla on kehitetty lapsiperheiden palveluita asiakaslähtöisiksi sekä vahvistettu kuntouttavaa työotetta. Tavoitteena on korjaavan työn sijaan panostaa ennaltaehkäisyyn ja suunnitelmalliseen muutostyöhön perheiden kanssa. Riihimäen kaupungilla onkin monialaiset ja kattavat lapsiperheiden palvelut verkostomaisessa perhekeskuksessa. Muutostyön tukena ovat olleet erilaiset maakunnalliset kehittämishankkeet kuten LAPE ja Oma Hämeen sote-valmistelu. Kehittämishankkeisiin liittyvät monipuoliset näyttöön perustuvien menetelmien koulutukset.

Sosiaalityöntekijän tehtävät ovat yhdennettyjä palveluohjauksen ja sosiaalityön tehtäviä, joka edistää vaikuttavaa asiakastyötä ja mahdollistaa ammatillisen kehittymisen. Palvelualueella hoidetaan virka-aikainen päivystys ja palvelutarpeen arvioinnit sekä lastensuojelutarpeen selvitykset. Asiakkaina ovat erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat ja lastensuojeluasiakkaat. Riihimäellä asiakasmäärät ovat maltilliset eli 35 asiakasta työntekijää kohden.

Sosiaalityöntekijän työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä. Työntekijällä on mahdollisuus työskennellä osittain etätyönä tai työmatkoja voi käyttää työn tekemiseen mobiilityöaikana. Työn tueksi on järjestetty työnohjaus ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Laajojen koulutuskokonaisuuksien avulla rakennamme työllemme yhteistä viitekehystä. Olemme mukana mm. kansallisessa systeemisen lastensuojelun työmallin kehittämisessä. Työnantaja voi myöntää myös palkallisia koulutuspäiviä sosiaalityönopiskelijoille tutkinnon loppuun saattamisen tueksi. Lisäksi Riihimäellä on mahdollisuus maksaa rekrytointilisää sekä henkilökohtaista palkanlisää. Tarjoamme työn innovatiivisessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä.

Tehtävä edellyttää työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista. Eduksi katsomme kokemuksen arviointityöstä. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalityöntekijän tehtävään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:n ja 7§:n mukaan. Lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7). Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuoja. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Palkkaus KVTES mukainen.

Hakuaika päättyy 2.9.2019 klo 8. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki.

Työnantajakuvaus
Riihimäen kaupungin työntekijänä pääset kehittämään noin 30 000 asukkaan edelläkävijäkaupunkia. Tavoitteenamme on toimia ja palvella iloisella asenteella. Kiertotalous, robotiikkaopetus ja nuorisoteatteri ovat tärkeitä vahvuuksiamme. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Kaupunkimme on ihmisen kokoinen, kaikki tärkeä löytyy kävelymatkan päästä. Riihimäen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja:
antaa palveluesimies Hanna Isokangas puh.019 758 4249 tai hanna.isokangas@riihimaki.fi

Työavain: 246455
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palvelussuhteen tyyppi: Vakinainen
Palkka: 3454,65 € + kokemuslisät + HTA
Työn luonne: Kokoaikatyö
Tehtäväalue: Sosiaalityö
Rekrytoiva yksikkö: Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Työnantaja: Riihimäki
Kunta: Riihimäki

www.riihimaki.fi

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.