Avoimet työpaikat

1 hoitajan toimi (haku päättyy 17.2.2020 klo 7)

Aikuisten tehostetussa palveluasumiseen Riihikodissa haetaan kuntouttavan hoitotyön taitajaa hoitajan toimeen.
Riihikoti on kehittyvä yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisasumista Kontiontien ja Uranuksenkadun yksiköissä, sekä kotiin kuntouttavaa palveluasumista Kontiontien yksikössä. Tavoitteenamme on asukkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä turvallisen ja omannäköisen elämän mahdollistaminen moniammatillisen yhteistyön keinoin.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain mukainen pätevyys: lähihoitajan, perushoitajan tai vastaava koulutus.

Tehtävän kuvaus:

Hoitaja osallistuu asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ja heidän toimintakykyään tukevan turvallisen hoidon suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. Työ on tiimityötä, mutta myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn tarvitaan. Tehtäviin kuuluu lisäksi opiskelijoiden ohjausta ja arviointia.

Odotamme kykyä työskennellä ikäihmisten kanssa asiakaskeskeisesti, kuntoutus arjessa huomioiden. Työ edellyttää hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä hahmottaa asukastyön kokonaisuus. Arvostamme myös luovuutta, positiivista asennetta sekä rohkeutta kokeilla uutta. Eduksi katsotaan voimassaoleva (alle 5v) lääkehoidon koulutus/täydennyskoulutus.

Työvuorot suunnitellaan yhteisöllisesti asukkaiden tarpeet huomioiden.  Riihimäen kaupunki tukee henkilökuntansa virkistäytymistä ja liikuntaharrastuksia järjestämällä esimerkiksi ennakkonäytöksiä teatteriin, sekä tukemalla uimala-, kuntosali- ja keilahallikäyntejä alennuksella. Henkilökunnalla ja heidän perheillään on lisäksi käytössä Kotaniemen virkistysalue Hirvijärvellä.

Palkkaus: 2216,91 euroa + työkokemuslisät. Palkka tarkistetaan HTA:lla 6kk:n kuluttua.  Koeaika on 6kk.

Työaika:  Kolmivuorotyö

Työ alkaa 1.5.2020 tai sopimuksen mukaan jo aiemmin.  Haastattelut järjestetään 19. ja 20.2.2020. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työhöntulotarkastuksen yhteyteen sisällytetään huumausainetestaus. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämä rokotussuoja.

Tiedustelut: Toimea koskeviin tiedusteluihin vastaa palveluvastaava Tuija Tamminen p.050 4132069, tuija.tamminen@riihimaki.fi

Hakemukset: 17.2.2020 klo 07.00 mennessä joko www.kuntarekry.fi tai osoitteella Riihikoti/Tuija Tamminen, Kontiontie 73, 11120 Riihimäki

Riihikoti on savuton työyhteisö.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.