Kuulutus

Ympäristölupapäätös, H.G. Paloheimo Oy (kuulutus on nähtävillä 25.7.2018 saakka)

Ympäristöjohtaja on 19.6.2018 tehnyt päätöksen H.G. Paloheimo Oy:n määräaikaisen ympäristöluvan voimassaoloajan pidentämisestä.

Päätöksen antopäivä on 25.6.2018. Valitusaika on 25.6.-25.7.2018. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 25.6.-29.6.2018 Tietotuvassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2 ja 29.6.-25.7.2018 kaupungin kirjastossa osoitteessa Kauppakatu 16.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.7.2018.

Ympäristölupapäätös H.G. Paloheimo Oy


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.