Avoimet työpaikat Kuulutus

Vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle (haku päättyy 26.2.2018 klo 8)

Haemme Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää. Avoinna olevan viran tehtävät kuuluvat lastensuojeluun. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakkaina ovat avohuollon ja sijaishuollon sekä jälkihuollon asiakkaat. Sosiaalityöntekijän työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä. Sosiaalityöntekijöillä on säännöllinen työaika. Työntekijällä on mahdollisuus työskennellä osittain etätyönä tai työmatkoja voi käyttää työn tekemiseen mobiilityöaikana. Työn tueksi on järjestetty työnohjaus ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Työnantaja voi myöntää myös palkallisia koulutuspäiviä sosiaalityönopiskelijoille tutkinnon loppuun saattamisen tueksi. Sosiaalityöntekijän peruspalkka on 3300 euroa. Lisäksi Riihimäellä on mahdollisuus maksaa rekrytointilisää sekä henkilökohtaista palkanlisää.  Tarjoamme työn innovatiivisessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä.

Edellytämme työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Vastuualue jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Perhepalvelut ja Lastensuojelupalvelut. Riihimäen kaupungilla on organisaatiomuutoksen ja uuden sosiaalihuoltolain myötä kehitetty lapsiperheiden palveluita asiakaslähtöisiksi sekä vahvistettu kuntouttavaa työotetta. Tavoitteena on korjaavan työn sijaan panostaa ennaltaehkäisyyn ja suunnitelmalliseen muutostyöhön perheiden kanssa. Muutostyön tukena ovat erilaiset kehittämishankkeet. Palvelualueella työskentelee 51 työntekijää. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista.

Kelpoisuusehtona on lain 272/2005 3 § mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakuaika päättyy ma 26.2.2018 klo 8. Työ alkaa sopimuksen mukaan tai huhtikuun alussa 2018.

Lisätietoja: Lastensuojelupalveluiden palveluesimies Maria Parhiala, p. 019 758 4213,
maria.parhiala@riihimaki.fi

Hakemukset www.kuntarekry. fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.