Avoimet työpaikat Kuulutus

Sosiaalityöntekijä lasten, nuorten ja perheiden vastuualueelle (haku päättyy 29.1.2018 klo 8)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut. Vastuualue jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Perhepalvelut ja Lastensuojelupalvelut. Vastuualueella työskentelee 51 työntekijää. Haemme vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää. Avoinna olevan viran tehtävät kuuluvat lastensuojeluun.

Riihimäen kaupungilla on kehitetty lapsiperheiden palveluita asiakaslähtöisiksi sekä vahvistettu kuntouttavaa työotetta. Tavoitteena on korjaavan työn sijaan panostaa ennaltaehkäisyyn ja suunnitelmalliseen muutostyöhön perheiden kanssa. Riihimäen kaupungilla onkin monialaiset ja kattavat lapsiperheiden palvelut. Muutostyön tukena ovat erilaiset maakunnalliset kehittämishankkeet kuten LAPE ja Oma Hämeen sote-valmistelu. Kehittämishankkeisiin liittyvät monipuoliset näyttöön perustuvien menetelmien koulutukset.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakkaina ovat avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon asiakkaat. Sosiaalityöntekijän työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä ja heillä on säännöllinen työaika. Työntekijällä on mahdollisuus työskennellä osittain etätyönä tai työmatkoja voi käyttää työn tekemiseen mobiilityöaikana. Työn tueksi on järjestetty työnohjaus ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Työnantaja voi myöntää myös palkallisia koulutuspäiviä sosiaalityönopiskelijoille tutkinnon loppuun saattamisen tueksi. Palkkaus KVTES:n mukaan 3 300 €. Lisäksi Riihimäellä on mahdollisuus maksaa rekrytointilisää sekä henkilökohtaista palkanlisää. Tarjoamme työn innostuneessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä.

Edellytämme työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Työ edellyttää palvelujärjestelmän tuntemusta, itsenäistä työn hallintaa, paineensietokykyä sekä hyvää kirjallista ilmaisukykyä. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalityöntekijän pätevyys ja lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7). Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakuaika päättyy ma 29.1.2018 klo 8. Työ alkaa huhtikuussa 2018 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut pidetään ke 7.2. klo 8-12 välisenä aikana.

Lisätietoja: Lastensuojelupalveluiden palveluesimies Maria Parhiala, p. 019 758 4213, maria.parhiala@riihimaki.fi

Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.