Sosiaali- ja terveyslautakunta, pöytäkirja 20.3.2018

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 29 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 31 Kotihoidon palvelujen myöntämisen kriteerit 1.4.2018 alkaen 1 kpl 32 Lastensuojelun laitoshoitoa ja ammatillista perhekotihoitoa koskeva yhteistoimintasopimus 1 kpl 33 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2017 1 kpl 34 Sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköiden aukioloajat kesällä 2018 – 35 … Lue lisää

Kaupunginhallitus 9.4.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 118 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 119 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 120 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 121 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen – 122 Valtuustoaloite pikavippimainosten kieltämisestä kaupungin mainospaikoilla 1 kpl 123 Valtuustoaloite urheilupuiston maauimalan takaosan ottamisesta käyttöön 1 kpl 124 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukainen luettelo valtuustoaloitteista – 125 Kuntalaisaloitteet … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.4.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 25 Johdon katsaus – 26 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä, Santakatu 15 – 27 Lausunto Lopen pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista 1 kpl 28 Viranhaltijapäätökset 1 kpl 29 Valitusosoitus –  

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston pöytäkirja 28.3.2018

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 30 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 31 Riihimäen osallisuusohjelman ja sen valmistelun esittely – 32 Lausuntopyyntö Riihimäen rakennetun ympäristön ohjelman luonnoksesta 1 kpl 33 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset 3 kpl 34 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 35 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 3 kpl … Lue lisää

Kaupunginhallitus 26.3.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 103 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 104 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 105 Kaupunginvaltuuston 19.3.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 4 kpl 106 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 1 kpl 107 Henkilöstöraportti 2017 1 kpl 108 Riihimäen kaupungin osallistuminen maakunnan valinnanvapauskokeilun pilottihankkeeseen 7 kpl 109 Riihimäen kaupungin tilinpäätös … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto 19.3.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 22 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 6 kpl 23 Kuukausiraportti tammikuu 2018 1 kpl 24 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet – 25 Rahoitus ja korkoriskien hallinnan strategiakartoitus ja toimenpiteet – 26 … Lue lisää

Kaupunginhallitus 12.3.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 78 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 79 Valtuustoaloite kotimaisten raaka-aineiden käytön lisäämiseksi Riihimäen kaupungin ruokapalveluissa 1 kpl 80 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 6 kpl 81 TyöSyke Oy:n hallituksen ja neuvottelukunnan jäsenen valinta – 82 Konserniohje asiantuntijajäsenistä … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 14.3.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Johdon katsaus – 5 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä, Patastenmäentie 7 1 kpl 6 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä, Saukonkatu 4 1 kpl 7 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä, Puhaltajankatu 46 1 kpl 8 Lausunto vapautushakemuksesta … Lue lisää