Vt3 Herajoen eritasoliittymän liityntäpysäköintialue, Riihimäki (nähtävilläoloaika 18.8.-4.9.2017)

Valtatien 3 Herajoen eteläisen eritasoliittymän yhteyteen suunnitellun liityntäpysäköintialueen tiesuunnitelmaluonnosta esitellään Yritystalossa teknisen lautakunnan kokoushuoneessa maanantaina 28.8.2017 klo 18 alkaen. Liityntäpysäköintialue käsittää noin 30 pysäköintipaikkaa henkilöautoille ja lisäksi liityntäpysäköintialueella on varattu tilaa Riihimäen paikallisliikenteen linja-autojen kääntöpaikaksi. Pysäköintialue valaistaan ja varustetaan katetuilla pyöräpysäköintitelineillä. Ajoyhteys liityntäpysäköintialueelle on yhdystieltä 2834 (Kormuntie). Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa valtatiellä 3 liikennöivän … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 21.8.2017 klo 18

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 21.8.2017 kello 18.00 Kaupungintalolla, kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 29.8.2017 kaupungin verkkosivuilla. Riku Bitter kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Valtuuston 21.8.2017 kokouksen asialista

Julkipano viranhaltijan päätöksestä, Lopentie 40

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 198 §:n tarkoittama päätöksen julkipano: Kunta: Riihimäki Viranomainen: Kaavoituspäällikkö Antopäivä: 16.8.2017 Hakemus koskee: MRL 171 § 1 momentin mukainen poikkeaminen (liikerakennusten korttelialueen käyttäminen tilapäisesti pysäköintialueena) MRL 58 §:n 2 momentin säännöksistä. Rakennuspaikka: 11. kaupunginosan, Hirsimäen korttelin 59 tontti 2, Lopentie 40 Hakija: Riihimäen kaupunki   Riihimäki, 15.8.2017 Paula Leppänen kaavoitusinsinööri

Julkipano viranhaltijan päätöksestä, Jänissaarentie 108

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 198 §:n tarkoittama päätöksen julkipano: Kunta: Riihimäki Viranomainen: Kaavoituspäällikkö Antopäivä: 16.8.2017 Hakemus koskee: MRL 171 § 1 momentin mukainen poikkeaminen (lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos) MRL 58 §:n 1 momentin säännöksistä. Rakennuspaikka: Kytöjärven kylä, tila Hirvi RNo 694-409-1-228, Jänissaarentie 108   Riihimäki, 15.8.2017 Paula Leppänen kaavoitusinsinööri

Kirjauksentien – Länsitien asemakaavamuutoksen vireilletulo (MRL 62 § ja 63 §) ja luonnoksen nähtäville asettaminen (MRA 30 §).

Kirjauksentie – Länsitien asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 7.8 – 25.8.2017 Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään maanantaina 14.8.2017 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu).  Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen Kirjauksentien ja Länsitien risteykseen. Mielipide kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana mieluiten kirjallisesti tekniikka@riihimaki.fi tai Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 … Lue lisää

Erityisryhmien investointiavustuksen ja saman hankkeen korkotukilainan hakeminen vuodelle 2018

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julkaissut hakuohjeen ”ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018”. Se sisältää tiedot hakumenettelystä ja asiakirjoista, joilla haetaan erityisryhmien investointiavustusta ja korkotukilainoitusta vuoden 2018 hankevalintamenettelyssä. Hakemusasiakirjat tulee jättää Riihimäen kaupungille 2.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen PL 125, 11101 Riihimäki (Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs.). Lisätietoja saa asumispalveluista 15.8.2017 lähtien, puh. 019 … Lue lisää

Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotus, Y-tontti, Päivöläntie (nähtävilläoloaika 28.7.-29.8.2017)

Y-tontti Päivöläntien asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n säännösten mukaisesti nähtävillä 31.7.-29.8.2017 kaupunkikehityksen toimialueen aulassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Asemakaavan muutos koskee: 13. kaupunginosan, Uramon korttelin 24 tonttia 5. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 13. kaupunginosan, Uramon kortteli 1323 sekä virkistysalue. Tonttijaon muutos koskee: 13. kaupunginosan, Uramon korttelin 24 tonttia 5. … Lue lisää

Katusuunnitelmaehdotus nähtävillä (nähtävillä oloaika 30.6.-17.7.2017)

Räätykäntie, osa: pl 340 – Koppelintie Katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 3.–17.7.2017 Kaupunkikehityksen toimialueella Yritystalolla, osoite Eteläinen Asemaka¬tu 4, 11130 Riihimäki. Suunnitelmaan voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää Kaupunkitekniikalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, Kaupunkikehityksen toimialue, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki tai … Lue lisää