Keskuspuiston saneeraussuunnitelma nähtävillä (kuulutuksen nähtävilläolo 6.11.2017 saakka)

Keskuspuiston saneerauksen puistosuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 23.10. – 3.11.2017 kaupunkitekniikan ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4, sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa: http://www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat/ Suunnitelmasta järjestetään esittelytilaisuus maanantaina 23.10.2017 klo 17.00 kaupunkikehityksen kokoushuoneessa Eteläinen Asemakatu 4, 3. kerros. Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikka, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 … Lue lisää

Katusuunnitelmaehdotuksia nähtävillä (kuulutuksen nähtävilläolo 14.11.2017 saakka)

– Käpälämäenkadun katusuunnitelman muutos, piir.nro 6796 Edellä mainittu suunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 23.10.–6.11.2017 Kaupunkikehityksen toimialueella Yritystalolla, osoite Eteläinen Asemaka­tu 4, 11130 Riihimäki (3. krs.).  – Kirjauksentien – Länsitien kiertoliittymän katusuunnitelma, piir.nro 5781 – Mattilantien – Uuden Herajoentien kiertoliittymän katusuunnitelma, piir.nro 5786 – Yritystien katusuunnitelma, piir. nro 6780, 6781 – Yrittäjänkadun väli Mattilantie – Yritystie, katusuunnitelman … Lue lisää

Riihimäen kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja Räätykänmäestä sitovalla tarjouskilpailulla (kuulutuksen nähtävilläolo 27.10.2017 saakka)

Kaupunki tarjoaa myytäväksi tai vuokrattavaksi 4 kpl uusia omakotitontteja. Tontit luovutetaan sitovien tarjousten perusteella eniten tarjoavalle. Hakija voi saada vain yhden tontin. Hakemuksia voi jättää vain yhden henkilöä/oikeushenkilöä (yritystä) kohden. Mikäli hakemus koskee useampaa kuin yhtä tonttia (enimmillään kolmea), on hakemuksessa käytävä ilmi tonttien etusijajärjestys. Kaupunki varaa omakotitontin henkilölle tai oikeushenkilölle (yritykselle), joille ei ole … Lue lisää

Käpälämäenkatu 10-12 asemakaavamuutoksen ehdotus ja tonttijaon muutos (kuulutuksen nähtävilläolo 15.11.2017 saakka)

Käpälämäenkatu 10-12 asemakaavamuutoksen ehdotus ja tonttijako on nähtävillä 16.10.– 14.11.2017 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen tiloissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 tai www.riihimaki.fi/kaavoitus. Käpälämäenkadun itäpää kaventuu kevyen liikenteen väyläksi, kun osa katualueesta liitetään tonttiin. Järjestelyn tarkoituksena on mahdollistaa tontin ajoneuvoliittymän kehittämisen. Asemakaavan muutos koskee: 21. kaupunginosan, Mattilan korttelin 2106 tonttia 13 sekä … Lue lisää

Parooninmäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos nähtävillä (kuulutuksen nähtävilläoloaika 6.11.2017 saakka)

Parooninmäen asemakaava ja asemakaavan muutos on nähtävillä 16.10. – 3.11.2017 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään maanantaina 23.10.2017 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu). Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on nykyisen teollisuusalueen toimintaedellytysten parantaminen. Mielipide kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana mieluiten kirjallisesti tekniikka@riihimaki.fi tai Riihimäen kaupunki, kaavoitus, … Lue lisää