Kaupunginvaltuuston kokous 27.2.2017 klo 18

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 27.2.2017 kello 18.00 Kaupungintalolla, kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla olevassa esityslistassa mainitut asiat.  Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupunginkansliassa 7.3.2017 kello 9.00 – 12.00.  Pertti Mäkelä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kv 27.2.2017 kokouksen asialuettelo

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemusten vireilletulosta

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvontayksikössä on vireillä seuraavat rakennuslupahakemukset: 1. Hakija: Asunto Oy Riihimäen Väinö Osoite ja kiinteistötunnus: Väinö Sinisalon katu 1, 11130 Riihimäki, 694-20-2047-3 Rakennushanke: Asuinkerrostalo, 8 kerrosta, kerrosala 3198 m2 sekä autokatos ja talousrakennus 2. Hakija: Kiinteistö Oy Riihimäen Peltosaaren palvelukoti … Lue lisää

Sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöhön (haku päättyy 6.3.2017 klo 8)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualoista on Aikuisten ja vammaisten palvelut. Haemme aikuisten palveluiden innostuneeseen joukkoomme sosiaaliohjaajaa. Sosiaaliohjaaja työskentelee aikuissosiaalityön tiimissä yhdessä kymmenen sosiaalityön ammattilaisen kanssa. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu mm. neuvonta ja palveluohjaus, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus ja aktivointityö sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää verkosto- ja tiimityön taitoja. Arvostamme … Lue lisää

Riihikodissa haettavana 2 osastonhoitajan virkaa (haku päättyy 24.2.2017 klo 15)

Riihimäen kaupungin Riihikoti on kehitysmyönteinen 190 -paikkainen vanhusten avo-, palveluasumis- ja laitoshoitoa tarjoava yksikkö. Toimintamme lähtökohtana on asukkaiden omatoimisuuden tukeminen, arjen aktivointi ja turvallisen elämän mahdollistaminen toimivan, moniammatillisen yhteistyön turvin. Riihikodissa on 5 osastonhoitajan virkaa. Osastonhoitajan nimike on sosiaali- ja terveystoimen käynnissä olevan organisaatiomuutoksen myötä muuttumassa palveluvastaavan nimikkeeksi. Avoinna olevat virat Lyhteen ja Pajulan osastonhoitaja … Lue lisää

Kaupunginhallituksen, lautakuntien, jaoston ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävilläpito vuonna 2017

Pöytäkirjat Riihimäen kaupunginhallitus kokoontuu vuonna 2017 varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti maanantaisin kaupungin ilmoitustaululla nähtävillä olevan kokousaikataulun mukaan ja ylimääräisiin kokouksiinsa tarpeen mukaan. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-12 konserni- ja hallintopalvelukeskuksen kirjaamossa os. Matkakeskus, Eteläinen Asemakatu 2. Seuraavien lautakuntien pöytäkirjat ovat pääsääntöisesti yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-12 kunkin … Lue lisää

Kuntavaalit 2017 Riihimäen kaupungissa

Valittavien valtuutettujen määrä Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Riihimäen kaupunginvaltuustoon 43 valtuutettua. Ehdokashakemusten vastaanotto Keskusvaalilautakunnalle osoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina helmikuun 28. päivänä 2017 ennen klo 16.00. Asiakirjat vastaanottaa kaupunginlakimies Hannu Tuominen tai arkistosihteeri Eija Kokkonen kaupungin konserni- ja hallintopalvelukeskuksessa Riihimäen Matkakeskuksen 5. kerroksessa osoitteessa … Lue lisää

Ympäristölupahakemus, H.G.Paloheimo Oy

Asia Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen hakemus, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Hakija H.G.Paloheimo Oy, PL 188, 11101 Riihimäki Sijainti kiinteistöt 694-25-2511-5, 694-25-2511-8, 694-25-2515-1 ja 694-25-2515-2 osoitteessa Meijerintie 17, Riihimäki. Toimintaan liittyvää varastointia ja tukitoiminta-alue, kuten tankkauspiste ja sosiaalitilat, on Meijerintien toisella puolella osoitteessa Meijerintie 10. Yleiskuvaus toiminnasta Alueella esitetään murskattavaksi 40 000 m3ktr alueelta … Lue lisää

Projekti-insinöörin virka (haku päättyy 8.3.2017 klo 14)

Riihimäen kaupungin palveluksessa on noin 1 600 työntekijää varmistamassa sitä, että kaikki kaupungin palvelut toimivat. Työssäsi olet kehittämässä kasvavaa noin 30 000 asukkaan kaupunkia. Riihimäen kaupunki pitää huolta työntekijöistään ja on vastuullinen työnantaja. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Riihimäki on ihmisenkokoinen kaupunki, jossa kaikki on kävelymatkan päässä. Tekniikan ja ympäristön toimialan … Lue lisää

Tiesuunnitelma nähtävillä, Maantie 130 Vantaankoski – Hämeenlinna, Virmaojankadun liittymä

Tiesuunnitelma Maantie 130 Vantaankoski – Hämeenlinna parantaminen Virmaojankadun liittymässä tiejärjestelyineen, Riihimäki, pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 30.1. – 28.2.2017 välisen ajan Riihimäen kaupungin Tekniikan ja ympäristön toimialan asiakaspalvelupisteessä, Eteläinen Asemakatu 4, 2. krs. (maantielaki 27 §).  Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana yllämainitussa paikassa. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työtekoon tai … Lue lisää