Sosiaalityöntekijä vammaispalveluun (haku päättyy 31.7.2017 klo 10)

Haemme vammaispalvelun sosiaalityön ja -ohjauksen tiimiimme sosiaalityöntekijää. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta, palvelutarpeen arvioinnista, palvelusuunnitelmien laatimisesta ja vammaislakien mukaisten päätösten tekemisestä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2016) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Arvostamme työkokemusta vammaispalveluista. Työ edellyttää itsenäistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työskentelyä osana monimuotoisia verkostoja. Työn luonne … Lue lisää

Ympäristölupapäätös, H.G. Paloheimo Oy (nähtävillä oloaika 22.6.-26.7.2017)

Ympäristöjohtaja on päättänyt 22.6.2017 myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan H.G. Paloheimo Oy:lle paikalla louhitun kiviaineksen murskaustoiminnalle kiinteistöllä 694-25-2515-2 (osoite Meijerintie 17) ja niihin liittyville tukitoiminnoille kiinteistöllä 694-25-2511-8 (osoite Meijerintie 10). Lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ei myönnetty. Päätöksen antopäivä on 26.6.2017. Valitusaika on 26.6.-26.7.2017. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 26.6.-30.6.2017 Tietotuvassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2 ja … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus 4494 uudelleen haku Peltosaaren koulussa (haku päättyy 31.7.2017 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on uudelleen haussa luokanopettajan viransijaisuus 4494 aj. 14.8.-21.12.2017. Aiemmat hakemukset huomioidaan haussa. Arvostamme kokemusta tiimityöskentelystä opetuksen suunnittelussa ja opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 260. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on käytössä kannettavia tietokoneita … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus Peltosaaren koulussa (haku päättyy 31.7.2017 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena luokanopettajan viransijaisuus 4497 aj. 14.8.2017-2.6.2018. Arvostamme kokemusta tiimityöskentelystä opetuksen suunnittelussa ja opetusteknologisten välineiden käytössä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 260. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on käytössä kannettavia tietokoneita ja tablet-laitteita. Hakijalla tulee olla … Lue lisää

Koulupsykologin virka, uudelleen haku, Itäiselle koulualueelle ala- ja yläkouluihin (haku päättyy 1.8.2017 klo 15)

Riihimäen kaupungin sivistystoimessa on haettavana koulupsykologin virka 14.8.2017 alkaen. Koulupsykologi työskentelee itäisen koulualueen alakouluissa (esiopetus ja 1.-5.luokat) ja yläkoulussa (6.-9.luokat) osallistuen koulujen yhteisölliseen ja oppilaiden yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön. Koulupsykologin työssä painottuvat oppilaiden psykologiset tutkimukset oppimisedellytysten arvioimiseksi, psykososiaalisen tuen tarjoaminen, tarvittavien tukitoimien suunnittelu sekä moniammatillinen ja monialainen verkostotyö opetushenkilöstön ja koulujen sidosryhmien kanssa. Hakijoilta edellytämme kiinnostuneisuutta ja … Lue lisää

Perusopetuksen lehtori (TN) Harjunrinteen koululle (haku päättyy 4.7.2017 klo 12)

Työn kuvaus Haemme Harjunrinteen koululle määräaikaista lehtoria (vakanssi 4760) ajalle 14.8.2017 – 2.6.2018. Perusopetuksen lehtorin tehtäviin kuuluu 6.-7. luokkien käsityön ja 8. – 9. luokkien valinnaisen teknisen työn opettaminen. Harjunrinteen koulu on noin 500 oppilaan yläkoulu (luokat 6. – 9.). Koulun peruskorjauksen yhteydessä tilat on uudistettu ja opetusteknologinen laitteisto modernisoitu. Tämä antaa mahdollisuuden uudenlaiseen oppimiseen … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus Harjunrinteen koululla (haku päättyy 4.7.2017 klo 12)

Työn kuvaus Haemme Harjunrinteen koululle luokanopettajan viransijaista (vakanssi 4447) ajalle 14.8.2017 – 2.6.2018. Luokanopettajan tehtäviin kuuluu lisäksi 6. luokan tyttöjen liikunnan ja 8. – 9. luokkien valinnaisen liikunnan opettamista. Harjunrinteen koulu on noin 500 oppilaan yläkoulu (luokat 6. – 9.). Koulun peruskorjauksen yhteydessä tilat on uudistettu ja opetusteknologinen laitteisto modernisoitu. Tämä antaa mahdollisuuden uudenlaiseen oppimiseen … Lue lisää

Naapurien ja muiden asianosaisten kuuleminen, Lopentie 40

Riihimäen kaupungilla on vireillä poikkeamismenettely, joka koskee 11. kaupunginosan, Hirsimäen korttelin 59 tonttia 2. Tontin osoite on Lopentie 40. Alueella on voimassa 12.6.1973 vahvistettu asemakaava. Tontin käyttötarkoitus on AL (Liikerakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on 1 904 m², kerrosluku I ja rakennusoikeus 600 kem2. Nykyisin tontti on rakentamaton. Tonttia on viime vuosina käytetty pysäköintiin. Poikkeamispäätöstä haetaan MRL … Lue lisää

Päätös maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta hakemuksesta

Ympäristöjohtaja on tehnyt 13.6.2017 maastoliikennelain 30 §:n mukaisen päätöksen Riihimäen Kahvakopla ry:n hakemuksesta koskien enduropyörien ajoharjoittelua Riihimäen Arolammin alueella kiinteistöllä Multatöyräs 694-401-1-8. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 13.6.2017-26.6.2017 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueella, Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki. Kuulutus pidetään kuulutusajan nähtävänä Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2. Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätökseen Riihimäen ympäristönsuojelu- ja … Lue lisää