Sosiaalityöntekijä lasten, nuorten ja perheiden vastuualueelle (haku päättyy 8.10.2018 klo 8)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut. Vastuualue jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Palveluohjaus ja sosiaalityö sekä Psykososiaaliset palvelut. Vastuualueella työskentelee 53 työntekijää. Haemme Lasten, nuorten ja perheiden vastuualueelle vakituiseen virkasuhteeseen uutta sosiaalityöntekijää. Avoinna olevan viran tehtävät kuuluvat palveluohjauksen ja sosiaalityön palvelualueelle. Tehtävään sisältyy asiakastyön lisäksi sosiaalityön … Lue lisää

Maisematyölupahakemus vireillä, ICON Kiinteistörahastot Oy (kuulutus on nähtävillä 25.9.2018 saakka)

ICON Kiinteistörahastot Oy on jättänyt maisematyölupahakemuksen vanhalle lasitehtaan alueelle, Lasitehtaantien ja Ilveskadun väliin asemakaavassa osoitetulle asuinkerrostaloalueelle (Hirsimäen kaup.osa, kortteli 1110). Tonteilta (nrot 2-8) kaadetaan puita sekä aluskasvillisuutta poistetaan ja läjitetään LPA-alueelle. Maanpintoja tasoitetaan ja tonteille rakennetaan hulevesijärjestelmä. Hakemus on nähtävillä rakennusvalvonnan kansliassa, osoite Eteläinen Asemakatu 4 (2.kerros), 11130 Riihimäki, jonne naapurit ja muut, joiden oloihin … Lue lisää

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta, ST1 Oy (kuulutus on nähtävillä 25.9.2018 saakka)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan palvelualueella on vireillä St1 Oy:n rakennuslupahakemus polttonesteen jakeluaseman raskaalle ajoneuvokalustolle ABC Riihimäen yhteydessä, os. Kinturintie 2, Riihimäki sijaitsevalle kiinteistön 694-19-1942-3 määräalalle osoitteeseen Kinturintie 2, 11120 Riihimäki. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (2. … Lue lisää

Psykososiaalisten palvelujen palveluesimies (kuulutus on nähtävillä 26.9.2018 saakka)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut. Vastuualue jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Palveluohjaus ja sosiaalityö sekä Psykososiaaliset palvelut. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista. Psykososiaalisten palvelujen palveluesimiehen tehtävänä on suunnitella, johtaa, arvioida ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa, taloutta, vaikuttavuutta sekä laatua. Psykososiaalisiin palveluihin kuuluvat lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, … Lue lisää

Kuulutus tarkkailusuunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä, Rasmix Oy (kuulutus on nähtävillä 8.10.2018 saakka)

Ympäristönsuojelun palvelualue Vs. ympäristöjohtaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n mukaisen päätöksen ympäristölupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä. Päätös koskee Rasmix Oy:n Riihimäen toimipisteen päästömittauksia vuonna 2018. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 6.9.2018. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 6.9.-8.10.2018 Riihimäen kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä sekä Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueella, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki. Tämä kuulutus … Lue lisää

Ruotsinkatu 5 asemakaavamuutoksen luonnos nähtävillä (kuulutus nähtävillä 21.9.2018 saakka)

Ruotsinkatu 5 asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 3.9.–21.9.2018 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään maanantaina 10.9.2018 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu). Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa kulttuuri- ja kokoontumistoimintaa palveleva rakennusten korttelialue (YYL) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Kaava mahdollistaa myös palveluasumisen tai päiväkodin sijoittamisen alueelle. Suunnittelualue sijatsee Ruotsinkadun … Lue lisää