Luokanopettajan viransijaisuus Peltosaaren koulussa (haku päättyy 14.5.2017 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena luokanopettajan viransijaisuus 4494 ajalle 14.8.-21.12.2017. Arvostamme kokemusta tiimityöskentelystä opetuksen suunnittelussa ja opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 260. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on käytössä kannettavia tietokoneita ja tablet-laitteita. Hakijalla tulee olla … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus 4460 Peltosaaren koulussa (haku päättyy 14.5.2017 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena luokanopettajan viransijaisuus 4460 ajalle 14.8.-21.12.2017. Haemme luokanopettajaa, jolla on kokemusta englannin kielen opettamisesta. Arvostamme kokemusta tiimityöskentelystä opetuksen suunnittelussa ja opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 260. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka Harjunrinteen koulussa (haku päättyy 9.5.2017 klo 14)

Työn kuvaus Harjunrinteen koulun erityisluokanopettajan virka (vakanssi 4607) Hakuaikaa jatketaan hakijoiden vähäisen määrän sekä kelpoisten hakijoiden puuttumisen vuoksi 9.5.2017 klo 14.00 asti. Otamme huomioon aiemmin jätetyt hakemukset. Haemme Harjunrinteen koululle erityisluokanopettajaa, jonka tehtäviin sisältyy pienluokan, pienryhmän ja laaja-alaisen erityisopettajan työt. Toivomme, että olet kiinnostunut erityisopetuksen kehittämisestä yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Harjunrinteen koulu on noin 500 … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus 4477 Peltosaaren koulussa (haku päättyy 14.5.2017 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena luokanopettajan viransijaisuus 4477 ajalle 14.8.2017-14.2.2018. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus musiikin opettamisesta. Tarvitsemme kouluun säestystaitoisen opettajan. Arvostamme myös kokemusta opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 260. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on käytössä … Lue lisää

Sosiaaliohjaan virka vammaispalveluissa (vakanssi 3551)(haku päättyy 18.5.2017 klo 10)

Haemme vammaispalvelun sosiaalityön ja -ohjauksen tiimiimme sosiaaliohjaajaa. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän läheistensä neuvonta ja ohjaus, asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelmien laatiminen. Tehtävä sisältää viranomaispäätösten tekoa ja valmistelua. Tuen ja ohjauksen antaminen vammaisten lasten perheille arjen sujumiseksi on osa työtä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2016) mukainen sosionomin kelpoisuus ja riittävä kehitysvamma-alan … Lue lisää

Sosiaalityöntekijän virka vammaispalveluissa (haku päättyy 17.5.2017)

Haemme vammaispalvelun sosiaalityön ja -ohjauksen tiimiimme sosiaalityöntekijää. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta, palvelutarpeen arvioinnista, palvelusuunnitelmien laatimisesta ja vammaislakien mukaisten päätösten tekemisestä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2016) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Arvostamme työkokemusta vammaispalveluista. Työ edellyttää itsenäistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työskentelyä osana monimuotoisia verkostoja. Työn luonne … Lue lisää

Asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen (Huhtimonmäki)

Kaupunginvaltuusto on lainvoimaisella päätöksellä 27.2.2017 § 28 hyväksynyt 16. kaupunginosan, Huhtimon kortteleita 1621-1622,1625-1628 ja osaa korttelista 1623 sekä 28. kaupunginosan, Taipaleen katu- ja erityisalueita koskevan asemakaavan, asemakaavan muutoksen, tonttijaon ja tonttijaon muutoksen (Huhtimonmäki). Riihimäellä 23.4.2017 Kaupunginhallitus

Asemakaavamuutoksen ehdotus ja tonttijako, Keskuskatu 16

Keskuskatu 16 asemakaavamuutoksen ehdotus ja tonttijako pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n säännösten mukaisesti nähtävillä 28.4.-26.5.2017 tekniikan ja ympäristön toimialan kaavoitusyksikön aulassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Asemakaavan muutos koskee: 3. kaupunginosan, Koivistonmäen korttelin 9002 tonttia 1 sekä katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 3. kaupunginosan, Koivistonmäen osa korttelista 9001. Tonttiajon muutos koskee: 3. kaupunginosan, Koivistonmäen … Lue lisää

Suunnittelutarveratkaisun julkipano, Heinilän tila ja määräala

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 198 §:n tarkoittama päätöksen julkipano: Kunta: Riihimäki Viranomainen: Riihimäen kaupunginhallitus Kokousaika: 10.4.2017 Kokouspaikka: Matkakeskus, Eteläinen Asemakatu 2 Antopäivä: 20.4.2017 Hakemus koskee: MRL 137 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu Rakennuspaikka: Arolammin kylän tila Heinilä RNo 694-401-8-44 ja määräala RNo 694-401-44-M604, määräala rajoittuu Hyvinkääntiehen (maantie 13803) Hakija: Jukka Kalliokoski Päiväys: Riihimäki, 19.4.2017   Hannu Tuominen … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 24.4.2017 klo 18

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 24.4.2017 kello 18.00 Kaupungintalolla, kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupunginkansliassa 3.5.2017 kello 9.00 – 12.00. Pertti Mäkelä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 kokouksen asialista