Asemakaavamuutoksen ehdotus, Räiskylänkatu 2 (kuulutuksen nähtävillä olo 12.1.2018 saakka)

Räiskylänkatu 2 asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 18.12.2017 – 12.1.2018 (MRL 65 § ja MRA 27 §) www.riihimaki.fi/kaavoitus ja Riihimäen kaa-voituksen tiloissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4, lukuun ottamatta 27. – 29.12.2017, jolloin kaupunkisuunnittelun palvelut on suljettuna.  Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa yleisten rakennusten kortteli-alue asuinkäyttöön.  Asemakaavan muutos koskee: 16. kaupunginosan, Huhtimon korttelin 13 tonttia 8.  Lisätietoja: … Lue lisää

Luonnos Riihimäen ympäristönsuojelumääräyksiksi (kuulutuksen nähtävilläolo 27.1.2018 saakka)

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto on päättänyt kokouksessaan 30.11.2017 § 39 asettaa luonnoksen Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi nähtäville. Luonnos on nähtävillä kuulutusajan 11.12.2017 – 27.1.2018 Riihimäen kaupungin Tietotuvassa, Eteläinen Asemakatu 2 ja Ympäristönsuojelun palvelualueella, Eteläinen Asemakatu 4 sekä kaupungin internet-sivuilla. Muistutukset ja mielipiteen ilmaisut on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaostolle osoitteella PL 125, 11101 Riihimäki … Lue lisää

Sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöhön (haku päättyy 8.1.2018 klo 8)

Riihimäen kaupunki hakee tulevaisuuteen suuntautuvaa kehittämisestä innostunutta sosiaaliohjaajaa vakinaiseen virkasuhteeseen. Sosiaaliohjaaja työskentelee aikuissosiaalityön tiimissä yhdessä kahdentoista sosiaalityön ammattilaisen kanssa. Sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluvat kokonaisvaltainen sosiaaliohjaus ja neuvonta, asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluista päättäminen sekä harkintaan perustuvien toimeentulotukipäätösten laadinta. Arvostamme monipuolista kokemusta sosiaaliohjauksesta sekä aktiivista ja energistä työotetta. Tarjoamme haastavan ja antoisan työn mukavassa ja kehittämishaluisessa työyhteisössä. Kelpoisuusvaatimuksena … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous ma 11.12.2017 klo 18 (kuulutuksen nähtävillä olo 19.12.2017 saakka)

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 11.12.2017 kello 18.00 Kaupungintalolla (Kalevankatu 1), kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla (Eteläinen Asemakatu 2) olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla (www.riihimaki.fi) olevassa esityslistassa mainitut asiat.  Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 19.12.2017 kaupungin verkkosivuilla.  Riku Bitter, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 11.12.2017 kokouksen asialista