Kaupunginvaltuusto 20.8.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 72 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 73 Valtuustoaloite avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta 1 kpl 74 Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka 2030 ”Resurssiviisas Riihimäki” ja toimenpideohjelma vuosille 2018-2021 1 kpl 75 Riihimäen hyvinvointipolitiikka 1 kpl 76 Kvartaaliraportti tammi-kesäkuu 2018 1 kpl 77 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n toimintakertomus … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.8.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 68 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 69 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 70 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 71 Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän edustajien vierailu ja esittäytyminen sosiaali- ja terveyslautakunnalle – 72 Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018 3 kpl 73 Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomukseen 2 kpl 74 Valtuustoaloite … Lue lisää

Kaupunginhallitus 13.8.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 250 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 251 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 252 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 253 Riihimäen hyvinvointipolitiikka 1 kpl 254 Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Lüganusen kunnan ja Riihimäen kaupungin välisen yhteistyön virallistamista 1 kpl 255 Kutsu osallistua Szolnokin kaupungin Goulash Festivaaleille 2 kpl 256 Museoselvityksen merkitseminen tiedoksi … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 15.8.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 41 Johdon katsaus – 42 Vesihuoltojohtajan sijainen – 43 Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn vaihtoehtotarkastelu 1 kpl 44 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 45 Viranhaltijapäätökset 1 kpl 46 Ilmoitusasiat –

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 8.8.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 114 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 115 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 116 Sivistysjohtajan toimialuekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiat – 117 Nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa perittävät opiskelijamaksut 1.8.2018 alkaen – 118 Opeka 2018 -kyselyn tulokset peruskoulussa ja lukiossa 1 kpl 119 Sivistyksen ja hyvinvoinnin … Lue lisää

Kaupunginhallitus 25.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 234 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 235 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 236 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 237 Osallistuminen Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankkeen (ESR) rahoitukseen – 238 Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka 2030 ”Resurssiviisas Riihimäki” ja toimenpideohjelma vuosille 2018-2021 1 kpl 239 Hankintapolitiikka – 240 Kaupunginarkiston tilojen selvittäminen ja kaupungin … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 18.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 23 Lautakunnan esittely, pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito – 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 25 Lautakunnan sihteerin ottaminen ja palkkioperusteen määrääminen – 26 Keskusvaalilautakunnan kokousmenettely – 27 Aputyövoiman palkkaaminen vaalin toimittamiseksi – 28 Keskusvaalilautakunnan talousarvio ja laskujen hyväksyminen – 29 Maakuntavaalien 2018 … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 51 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 52 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 53 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 54 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyö ja rajapinnat – 55 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 3 kpl 56 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden toimintaohje ja vammaispalvelulain mukaisen … Lue lisää

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 85 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 86 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 87 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 88 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ylimääräinen kokous – 89 Lasten ja nuorten taidekoulun lukukausimaksut 1.8.2018 – 90 Valtuustoaloite koskien lapsivaikutusten arvioinnin toteutumista Riihimäen kaupungin toiminnassa – 91 Valtuustoaloite koskien kieltenopetuksen varhentamista alkamaan … Lue lisää