Haemme hoitajaa sijaisuuteen 6.11.2017-31.03.2018 Riihimäen kotihoitoon (haku päättyy 31.10.2017 klo 15)

Kotihoito on perus- ja sairaanhoidollista työtä, jota tehdään ikäihmisten ja muiden asiakasryhmien kotona. Kuntoutuksen tukeminen on myös tärkeä osa hoitajan työtä kotihoidossa. Riihimäen kotihoidossa on kaksi aluetta ja asiakkaita säännöllisen kotihoidon piirissä noin 300. Kotihoidossa työskentelee reilut 50 työntekijää. Töihin Riihimäen kotihoitoon tullaan resurssipoolin kautta, joka vastaa myös kotihoidon työntekijöiden perehdytyksestä. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja … Lue lisää

Liikuntapalvelut hakee erityisliikunnanohjaajan sijaista ajalle 2.1.-17.11.2018 (haku päättyy 31.10.2017 klo 14)

Erityisliikunnanohjaajan työtehtäviin kuuluu erityisliikuntaryhmien ohjaus ja erityisliikunnan kehittäminen. Tehtäviisi kuuluu myös koulujen liikuntasalien iltakäytön varauksien hallintaa sekä muita liikuntapalveluiden tehtäviä. Teet tiivistä yhteistyötä terveysliikunnanohjaajan kanssa ja suunnittelette yhdessä tapahtumia sekä mm. vertaisohjaajien koulutuksia. Koordinoit ja ohjaat kaupungin sisäisiä ja alueellisia erityisliikunnan työryhmiä ja kehität uusia yhteistyömalleja. Koulutusvaatimuksena on soveltuva vähintään opistotasoinen liikunta-alan tutkinto. Pätevyysvaatimuksena on … Lue lisää

Koulunkäyntiohjaajan toimi Pohjolanrinteen koululla (haku päättyy 23.10.2017 klo 12)

Työn kuvaus Pohjolanrinteen koululla on haettavana koulunkäyntiohjaajan sijaisuus ajalle 6.11.2017-2.6.2018. Henkilön työtehtävät ovat pääosin pienryhmän avustajatehtäviä. Koulunkäyntiohjaajan tehtävän työaika on 32,5 tuntia/vko. Haemme työyksikköömme innostunutta ja osaavaa työntekijää. Arvostamme reipasta, oma-aloitteista ja ammattitaitoista otetta työhön. Tarjoamme monipuolisen työympäristön, jossa on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan. Hakijalta toivotaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuutta tai koulunkäyntiavustajan tutkintoa. Valitun henkilön … Lue lisää

Ohjaajan vakituinen työsuhde päihde- ja mielenterveyspalveluita tuottavassa Tiilikadun kuntoutumisyksikössä (haku päättyy 23.10.2017 klo 8)

Riihimäen kaupunki hakee päihde- ja mielenterveyspalveluita tuottavaan Tiilikadun kuntoutumisyksikköön ohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Tiilikadulla on kaksikymmentä yksiötä ja kaksi selviämishuonetta sekä turvahuonepalvelu. Henkilökuntaa on yksitoista ja toiminta on ympärivuorokautista. Ohjaajan tehtävänkuva on ohjata asukkaita elämänhallinnassa, muutoksessa ja kuntoutuksessa sekä palveluverkostossa kokonaisvaltaisesti. Ohjaaja toimii osana palveluverkostoa ja hoitaa asiakkaiden terveydentilaan ja lääkitykseen liittyviä tehtäviä. Ohjaajan toimenkuvaan kuuluu … Lue lisää

Ohjaajan sijaisuus päihde- ja mielenterveyspalveluita tuottavassa Tiilikadun kuntoutumisyksikössä (haku päättyy 23.10.2017 klo 8)

Riihimäen kaupunki hakee päihde- ja mielenterveyspalveluita tuottavaan Tiilikadun kuntoutumisyksikköön ohjaajaa sijaisuuteen perhevapaan ajalle 19.11.2017 – 18.11.2018. Tiilikadun kuntoutumisyksikössä on kaksikymmentä yksiötä ja kaksi selviämishuonetta sekä turvahuonepalvelu. Henkilökuntaa on yksitoista ja toiminta on ympärivuorokautista. Ohjaajan tehtävänkuva on ohjata asukkaita elämänhallinnassa, muutoksessa ja kuntoutuksessa sekä palveluverkostossa kokonaisvaltaisesti. Ohjaaja toimii osana palveluverkostoa ja hoitaa asiakkaiden terveydentilaan ja lääkitykseen … Lue lisää

Sosiaalityöntekijä lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle (haku päättyy 30.10.2017 klo 8)

Haemme Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää. Avoinna olevan viran tehtävät kuuluvat lastensuojeluun. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakkaina ovat avohuollon ja sijaishuollon sekä jälkihuollon asiakkaat. Sosiaalityöntekijän työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä. Sosiaalityöntekijöillä on säännöllinen työaika. Työntekijällä on mahdollisuus työskennellä osittain etätyönä tai työmatkoja on mahdollista käyttää työn tekemiseen mobiilityöaikana. Työn tueksi on järjestetty työnohjaus … Lue lisää