Luokanopettajan viransijaisuus Peltosaaren koulussa (haku päättyy 14.5.2017 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena luokanopettajan viransijaisuus 4494 ajalle 14.8.-21.12.2017. Arvostamme kokemusta tiimityöskentelystä opetuksen suunnittelussa ja opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 260. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on käytössä kannettavia tietokoneita ja tablet-laitteita. Hakijalla tulee olla … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus 4460 Peltosaaren koulussa (haku päättyy 14.5.2017 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena luokanopettajan viransijaisuus 4460 ajalle 14.8.-21.12.2017. Haemme luokanopettajaa, jolla on kokemusta englannin kielen opettamisesta. Arvostamme kokemusta tiimityöskentelystä opetuksen suunnittelussa ja opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 260. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka Harjunrinteen koulussa (haku päättyy 9.5.2017 klo 14)

Työn kuvaus Harjunrinteen koulun erityisluokanopettajan virka (vakanssi 4607) Hakuaikaa jatketaan hakijoiden vähäisen määrän sekä kelpoisten hakijoiden puuttumisen vuoksi 9.5.2017 klo 14.00 asti. Otamme huomioon aiemmin jätetyt hakemukset. Haemme Harjunrinteen koululle erityisluokanopettajaa, jonka tehtäviin sisältyy pienluokan, pienryhmän ja laaja-alaisen erityisopettajan työt. Toivomme, että olet kiinnostunut erityisopetuksen kehittämisestä yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Harjunrinteen koulu on noin 500 … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus 4477 Peltosaaren koulussa (haku päättyy 14.5.2017 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena luokanopettajan viransijaisuus 4477 ajalle 14.8.2017-14.2.2018. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus musiikin opettamisesta. Tarvitsemme kouluun säestystaitoisen opettajan. Arvostamme myös kokemusta opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 260. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on käytössä … Lue lisää

Sosiaaliohjaan virka vammaispalveluissa (vakanssi 3551)(haku päättyy 18.5.2017 klo 10)

Haemme vammaispalvelun sosiaalityön ja -ohjauksen tiimiimme sosiaaliohjaajaa. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän läheistensä neuvonta ja ohjaus, asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelmien laatiminen. Tehtävä sisältää viranomaispäätösten tekoa ja valmistelua. Tuen ja ohjauksen antaminen vammaisten lasten perheille arjen sujumiseksi on osa työtä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2016) mukainen sosionomin kelpoisuus ja riittävä kehitysvamma-alan … Lue lisää

Lastenhoitajan toimen sijaisuus Jukolan päiväkodissa (haku päättyy 11.5.2017 klo 14)

Työn kuvaus Jukolan päiväkodissa on haettavana lastenhoitajan määräaikainen toimi ajalle 14.8.2017 – 1.6.2018. Lastenhoitaja sijoittuu 2-4 -vuotiaiden ryhmään. Toimen työaika 38,75 h/vko. Haemme motivoitunutta työntekijää, jolla on ammattitaitoinen ote työhönsä ja kokemusta pienten lasten kanssa työskentelystä. Arvostamme yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä positiivista ongelmanratkaisukykyä. Tarjoamme monipuolisen työympäristön, jossa on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan. Hakijalta edellytetään lain … Lue lisää

Päivähoitajan toimi Jukolan päiväkodissa (haku päättyy 11.5.2017 klo 14)

Työn kuvaus Jukolan päiväkodissa on haettavana päivähoitajan toimi 14.8.2017 alkaen. Päivähoitaja sijoittuu tulevalla toimikaudella 3-5 -vuotiaiden ryhmään. Toimen työaika 38,75 h/vko. Haemme työhönsä joustavasti suhtautuvaa ja motivoitunutta henkilöä, jolla on mahdollisesti kokemusta erityistä tukea tarvitsevista lapsista sekä ammattitaitoinen ote tehtävissään. Arvostamme yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä positiivista ongelmanratkaisukykyä. Tarjoamme monipuolisen työympäristön, jossa on mahdollisuus kehittää omaa … Lue lisää

Erityisavustajan toimi (haku päättyy 8.5.2017 klo 10)

Työn kuvaus Riihimäen sivistystoimen erityisvarhaiskasvatuksessa on haettavana erityisavustajan toimi 14.8.2017 alkaen. Erityisavustaja toimii ryhmäkohtaisena avustajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Hakijalta edellytetään lain 272/2005 ja asetuksen 608/2005 mukaista kelpoisuutta. Haemme henkilöä, jolla on kokemusta erityisvarhaiskasvatuksen tehtävistä, monipuolista erityiskasvatuksen menetelmien tuntemusta sekä ammatillista innostusta. Tehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n … Lue lisää

Sosiaalityöntekijän virka vammaispalveluissa (haku päättyy 17.5.2017)

Haemme vammaispalvelun sosiaalityön ja -ohjauksen tiimiimme sosiaalityöntekijää. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta, palvelutarpeen arvioinnista, palvelusuunnitelmien laatimisesta ja vammaislakien mukaisten päätösten tekemisestä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2016) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Arvostamme työkokemusta vammaispalveluista. Työ edellyttää itsenäistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työskentelyä osana monimuotoisia verkostoja. Työn luonne … Lue lisää

Lastentarhanopettajan sijaisuus Kontiontien päiväkodissa (haku päättyy 5.5.2017 klo 12)

Työn kuvaus Riihimäen sivistystoimen varhaiskasvatuksessa, Kontiontien päiväkodissa, on haettavana lastentarhanopettajan sijaisuus ajalle 14.8.2017 – 1.6.2018. Haemme päiväkotiimme varhaiskasvatuksen toteuttajaa, jolla on vahvat vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot. Arvostamme hakijan kokemusta eri-ikäisten lasten kanssa työskentelystä. Työssä tarvitaan joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Lastentarhanopettaja vastaa oman lapsiryhmänsä varhaiskasvatuksen pedagogiikasta, toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista sekä niiden kehittämisestä. Tarjoamme varhaiskasvatusta sillä periaatteella, … Lue lisää