Työtoiminnan ohjaajan sijaisuus (tekninen työ) riihimäen kaupungin kierrätyskeskuksessa

Kierrätyskeskus tarjoaa yksilöllistä kuntouttavaa työtoimintaa noin 50 aikuiselle kierrätystehtävien parissa; tavaran vastaanotosta kunnostuksen kautta myyntitehtäviin ja ruoan valmistuksesta siivoukseen. Kierrätyskeskus palvelee kotitalouksia kierrättämällä käyttökelpoista kodinirtainta, kuten huonekaluja, taloustavaraa, kodinkoneita, leluja ja polkupyöriä. Kierrätyskeskus toimii myös ympäristöasioiden neuvontapisteenä. Sinä innovatiivinen ja aikaansaava ohjaus- ja kädentaitojen moniosaaja! Tule teknisen työtoiminnan ohjaajan sijaiseksi, kehittämään ympäristövastuullisuutta tukevaa ja ihmisarvoa … Lue lisää

Perusopetuksen lehtori, biologia ja maantieto Pohjolanrinteen koululla

Pohjolanrinteen koululla on haettavana perusopetuksen lehtorin virka, opetettavat aineet ovat biologia ja maantieto. Edellytämme biologian ja maantiedon opettajan kelpoisuutta ja kokemusta.. Haemme työyhteisöömme opettajaa, jolla on hyvät ryhmänhallintataidot, ammatillista innostusta sekä reippautta tarttua toimeen yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä todistus … Lue lisää

Palvelualuepäällikön sijaista ajalle 18.5.- 31.12.2015

Hyvien yhteyksien Riihimäki on vireä runsaan 29 000 asukkaan kaupunki ja kehittyvä seutukeskus. Asukkaiden palveluista ja viihtyvyydestä huolehtivat kaupungin 1 500 työntekijää. Kasvava kaupunki hakee sosiaali- ja terveystoimialan keskuksen aikuisten ja vammaisten palveluiden palvelualueelle PALVELUALUEPÄÄLLIKÖN SIJAISTA ajalle 18.5.- 31.12.2015  Sijaisuus saattaa jatkua myös pidempään. Palvelualuepäällikkö vastaa aikuisten ja vammaisten sosiaalipalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä. Palvelualueen tehtäviin … Lue lisää

Kirjaston aikuistenosaston kirjastovirkailija

Riihimäen kaupungin sivistystoimi hakee kirjaston aikuistenosastolle kirjastovirkailijaa vakituiseen toimeen. Toimi täytetään 3.8.2015 lähtien tai sopimuksen mukaan. Riihimäen kirjaston ilmapiiri on innostunut ja uutta luova. Palveluja kehitämme asiakaslähtöisesti uusia toimintamalleja luoden. Kirjasto on tärkeä osa kaupungin kulttuuritoimintaa. Kirjastovirkailijan työhön kuuluu päivittäisen asiakaspalvelun, kokoelmanhoidon sekä hyllytyksen lisäksi aikuistenosaston aineistotöitä. Kirjastotyön muutosvaiheessa hyvät tietotekniikkataidot, mediaosaaminen ja sähköisten palvelujen … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka Harjunrinteen koululla

Haemme Harjunrinteen koululle erityisluokanopettajaa (n:o 4627), jonka tehtäviin sisältyy pienluokan, pienryhmän ja laaja-alaisen erityisopettajan työt. Toivomme, että olet kiinnostunut erityisopetuksen kehittämisestä yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Koulu on noin 500 oppilaan yläkoulu (luokat 6.-9.). Koulun peruskorjauksen yhteydessä tilat on uudistettu ja opetusteknologinen laitteisto modernisoitu. Tämä antaa mahdollisuuden uudenlaiseen oppimiseen ja opettamiseen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Valitun … Lue lisää

Viittomakielisen koulunkäyntiohjaajan määräaikainen toimi

  Peltosaaren koululla on haettavana viittomakielisen koulunkäyntiohjaajan määräaikainen toimi ajalle 17.8.2015 – 3.6.2016. Henkilön työtehtävät ovat erityislasten opetuksessa sekä iltapäivätoiminnassa. Koulunkäyntiohjaajan vakanssin tuntimäärä on 30 tuntia / viikko. Haemme työyksikköömme innostunutta ja osaavaa työntekijää. Arvostamme reipasta, oma-aloitteista ja ammattitaitoista otetta työhön. Tarjoamme monipuolisen työympäristön, jossa on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan. Katsomme eduksi koulutuksen ja työkokemuksen … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka 4617 Herajoen koululla

Riihimäen kaupungin Herajoen koulussa on avoimena erityisluokanopettajan virka 1.8.2015 alkaen toistaiseksi täyttämistä varten. Haemme haastavien lasten kanssa toimeen tulevaa erityisluokanopettajaa pienryhmän opettajaksi, jolla on halua kehittää ja koordinoida 3.-5. luokkien oppilaiden pienryhmäopetusta. Pienryhmän oppilaita integroidaan soveltuvin osin yleisopetuksen luokkiin ja erityistä lukea tarvitsevia oppilaita käy pienryhmässä myös muista yleisopetuksen luokista, joten hakijalta toivotaan hyviä yhteistyötaitoja … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus 4500 Herajoen koululla

Herajoen koulussa on avoimena 2. luokan luokanopettajan viransijaisuus ajalle 14.8.2015–19.2.2016. Viransijaisuus voi jatkua koko kevätlukukauden 2016. Erikoistuminen alkuopetukseen katsotaan hakijalle eduksi. Sijaisuuteen valittavalta toivotaan innokkuutta opettaa matematiikkaa ja tekstiilityötä myös muille luokka-asteille. Toivomme hakijoilta hyviä ihmissuhdetaitoja, koska luokanopettajat ja pienryhmän opettaja toimivat joustavasti ja tiiviisti yhteistyössä. Herajoen koulussa on noin 200 oppilasta ja koulu sijaitsee … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus 4494 Herajoen koululla

Herajoen koulussa on avoimena 3. luokan luokanopettajan viransijaisuus ajalle 14.8.2015-4.6.2016. Hakijalle katsotaan eduksi aikaisempi opetuskokemus alakoulussa sekä innostuneisuus kehittää koulun TVT-asioita ja opettaa liikuntaa ja tekstiilityötä myös muille luokka-asteille. Rinnakkaisluokkien opettajat tekevät koulussa tiiviisti yhteistyötä pienryhmän opettajan kanssa, joten hakijalta toivotaan hyviä yhteistyötaitoja ja aktiivista otetta työyhteisön jäsenenä. Herajoen koulussa on noin 200 oppilasta ja … Lue lisää

Koulunkäyntiohjaajan määräaikainen sijaisuus Eteläisellä koululla

Koulunkäyntiohjaajan määräaikainen sijaisuus Eteläisellä koululla ajalla 13.4 – 29.5.2015. Työtehtävästä osa on yleisopetuksen ryhmissä mm. avustaminen liikuntatunneilla ja osa on liikuntapainotteisessa iltapäivätoiminnassa. Työaika on 38,25 tuntia/vko. Haemme työyksikköömme innostunutta ja liikunnallista työntekijää. Arvostamme reipasta, oma-aloitteista ja ammattitaitoista otetta työhön. Tarjoamme monipuolisen työympäristön, jossa on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan. Hakijalta toivotaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuutta, myös … Lue lisää