Samanaikaisopettaja Patastenmäen koululle (haku päättyy 5.8.2016 klo 12)

Patastenmäen koulussa on avoimena samanaikaisopettajan paikka määräajaksi 15.8.-21.12.2016. Samanaikaisopettaja sijoittuu Tiilikoululle luokille 3-5. Työaika on 24 vuosiviikkotuntia. Samanaikaisopettaja tekee työtä yhdessä muiden opettajien kanssa. Tavoitteena on opetusryhmien pienentäminen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antaminen oppilaille. Toivomme hakijoilta opettajakokemusta ja oma-aloitteisuutta sekä yhteistyökykyä. Tarjoamme työyhteisön, joka suunnittelee, tekee ja toimii yhteisten tavoitteiden pohjalta. Työnilo ja … Lue lisää

Koulunkäyntiohjaajan toimi Harjunrinteen koululla (haku päättyy 2.8.2016 klo 14.00)

Haemme koulunkäyntiohjaajaa ajalle 15.8.-21.12.2016. Koulunkäyntiohjaajan tehtävän tuntimäärä on 32,5 tuntia viikossa. Tehtäviin kuuluu luokkaohjaajana ja henkilökohtaisena ohjaajana toimimista 6-9. luokilla ja kehitysvammaisten ryhmässä. Haemme työyksikköömme innostunutta ja osaavaa työntekijää. Arvostamme reipasta, oma-aloitteista ja ammattitaitoista otetta työhön. Tarjoamme monipuolisen työympäristön, jossa on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan. Hakijalta toivotaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuutta tai koulunkäyntiohjaajan tutkintoa. Harjunrinteen … Lue lisää

Koulukuraattorin toimen sijaisuus Pohjolanrinteen koululla (haku päättyy 1.8.2016 klo 12.00)

Työn kuvaus Pohjolanrinteen koululla on haettavana koulukuraattorin sijaisuus ajalle 2.9.2016-31.7.2017. Koulukuraattori työskentelee pohjoisen koulualueen esi- ja perusopetuksen oppilaiden parissa. Työssä painottuvat koulunkäynnin ja sosiaalisen kasvun tukeminen yhteistyössä huoltajien ja opetushenkilöstön kanssa sekä monialainen verkostotyö. Hakijalta edellytämme kiinnostuneisuutta lasten ja nuorten parissa tehtävään oppilashuoltotyöhön, halua työskennellä osana kouluyhteisöä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kehittävää työotetta sekä valmiutta … Lue lisää

Liikunnan (LP) ja terveystiedon opettajan vakinainen virka Karan koululla (haku päättyy 8.8.2016 klo 12.00)

Tehtävän kuvaus Riihimäellä Karan koulussa on haettavana toistaiseksi täytettävä perusopetuksen lehtorin (liikunta LP, terveystieto) virka alkaen 15.8.2016. Arvostamme reipasta työotetta, yhteistyötaitoja sekä kokemusta yläkoulun poikien liikunnanopettajan tehtävistä. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa täytämme tehtävän lukuvuodeksi 2016 – 2017. Valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista lasten ja … Lue lisää

Tule keikkatyöntekijäksi!

Kaupungin keskitetty sijaisrekrytointi hakee keikkatyöntekijöitä. Rekrytoimme jatkuvasti lyhytaikaisia sijaisia sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin muun muassa sairaanhoitajia, hoitajia, osastoapulaisia, koulunkäyntiohjaajia, opettajia, uinninvalvojia sekä siivoojia. Sijaisuuksissa huomioidaan myös alan opiskelijat. Klikkaamalla kuvaa, saat sen suuremmaksi. Hakeudu sijaiseksemme www.kuntarekry.fi -sivustolla täyttämällä hakemus keikkatyöhön. Lue lisää Riihimäestä työnantajana. Kiinnostuitko? Kysy tarvittaessa lisää