Riihimäki i siffror

Areal och geografiskt läge

Viistoilmakuva 15

Riihimäkis total areal är 126 km2, av vilka

 • jordareal 121 km2
 • vattenareal 5 km2
 • detaljplanerat område 2 470 ha
 • område med strandplan 232 ha
 • i stadens ägo 1 972 ha

Befolkningstäthet 242 boende/km2

Läge ur trafiksynpunkt

Avstånd från Riihimäki / km Landsväg
Helsingfors 69
Tavastehus 36
Hyvinge 14
Lahtis 61
Tammerfors 113
Åbo 156
Forssa 70

Befolkning

Befolkning 31.12.2013

 • Totalt 29 318
 • Befolkningsförändring + 103

Åldersfördelning

Åldersfördelning 31.12.2013

åldrarna 0-6 8,0 %
åldrarna 7-18 13,6 %
åldrarna 19-64 60,2 %
över 65 18,2 %

Skattesatser år 2014

 • Kommunalskatt 20,5 %
 • Allmän fastighetsskatt 1,25 %

Bokslut 2013 / Några siffror

Avkastningar 29,9 milj. €
Kostnader 171,1 milj. €
Årsbidrag 10,4 milj. €
Skatt inkomst 115,1 milj. €
Investeringar 29,8 milj. €

Näringar

Arbetsplatser per näringsgren

 • Service 71,8 %
 • Förädling 26,6 %
 • Primärproduktion 0,5 %
 • Okända 1,1 %

Förvaltning och beslutsprocesser

Platsfördelningen i stadsfullmäktige under mandatperioden 2013-2016

Samlingspartiet 11
Finlands Socialdemokratiska Parti 10
Vänsterförbundet 7
Finlands Kristdemokrater 4
Sannfinländarna 4
Centern i Finland 3
Gröna förbundet 2
Obunden 2
Totalt 43

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0