Kaupunkiorganisaatio toteuttaa Riihimäki-strategiaa kärkihankkeiden ja ohjelmien avulla. Kärkihankkeiden projektisuunnitelmien teko on alkanut jo toukokuussa. Kunhan suunnitelmat valmistuvat ja toteutus alkaa, kerromme tarkemmin etenemisestä.

Tutustu tarkemmin kärkihankkeisiin ja ohjelmiin.

Strategiaan kytkettyjen tavoitteiden toteutumista seurataan osana kaupungin toiminnan ja talouden seurantaa eli osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Strategian tekemisestä kerrotaan laajasti kaupungin eri viestintäkanavien kautta ja mediassa. Pääasiallinen kanava on verkkopalvelu, jossa on oma osio strategiaprosessia varten. Strategiatyön etenemisestä julkaistaan uutisia, ja niitä levitetään muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Eri ryhmät voivat vaikuttaa strategiaan eri tavoin. Kaupunkilaiset voivat vastata strategiaa koskevaan kyselyyn ja kommentoimaan strategiaan liittyviä asioita verkkopalvelussa ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi he voivat vaikuttaa strategiaan oman yhteistyöelimen kautta esimerkiksi vanhusneuvoston tai yrittäjien kautta. Vaikuttaa voi myös keskustelemalla kaupungin luottamushenkilöiden kanssa. Luottamushenkilöt vaikuttavat strategiaan kyselyissä ja useissa seminaareissa. Kaupungin työntekijät vaikuttavat strategiaan kyselyssä ja käsitellessään strategialuonnosta omassa hallintokunnassaan.

Aluksi strategiaprosessia valmistellaan, sitten alkaa selvitysten ja arviointien vaihe. Seuraavaksi on osallistumisen aika kyselyitä täyttämällä ja keskusteluihin osallistumalla. Strategialuonnoksen valmistuttua sitä kommentoidaan. Tämän jälkeen valmistellaan strategiaesitys, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy sen.

Kertomalla strategiatyöstä avoimesti ja valitsemalla sellaisia osallistumiskeinoja, että niihin voi kuka tahansa osallistua.

Lain mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Yhteystietoihin olemme listanneet henkilöstömme osoitteita ja puhelinnumeroita. Sähköpostiosoitteista kerrotaan, että sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi. Emme ole kirjoittaneet työntekijöidemme sähköposteja nimillä, koska edelleenkin roskaposteja kokoavat robotit keräävät sähköpostilistoja ja täyttävät sähköpostilaatikoitamme turhilla roskaposteilla.

 

Olemme saaneet palautetta, että joillakin verkkopalvelun käyttäjille etusivu ei ole tullut näkyviin, mutta muut sivut kyllä. Tietohallinnostamme epäillään, että ongelmana voivat olla Internet Explorer -selaimen nimipalvelin-asetukset. Internet Explorer tallentaa näitä tietoja muistiin selaamisen nopeuttamiseksi – mutta tämä voi johtaa siihen että kun sivut siirtyvät toiselle palvelimelle, jää Internet Explorerille muistiin väärät tiedot.

Nämä tiedot voi helposti nollata käsin;

1) Paina Ctrl + Vaihto + Del

2) Eteen ponnahtavasta ikkunasta sinulla tulee olla valittuna ”Säilytä suosikkien sivustotiedot” sekä ”Väliaikaiset Internet-tiedostot ja sivustotiedostot”

3) Klikkaa lopuksi ”Poista”

4) Odottele pikku hetki. Selaimen pitäisi ilmoittaa, että tiedot on poistettu, joten etusivun pitäisi avautua.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 46 Ei 102 Kyllä 46 Ei 102