Strategia

Riihimäkeläiset: Merkitys asuntopaikkana voimistuu

Asukkaiden kyselyllä haluttiin saada riihimäkeläisten mielipiteitä kaupungin tulevaa strategiaa varten.

Riihimäkeläisten mielestä menestystekijät, jotka erottavat Riihimäen positiivisesti muista kunnista ovat esimerkiksi keskeinen sijainti, sujuva arki, edullinen asuminen ja turvallisuus. Riihimäkeä ulkoapäin auttavat muun muassa kasvukäytävällä sijaitseminen, luonnonläheisen asumisen suosio ja kiertotalouden kasvu.

Eniten kehittävää Riihimäellä on kaupunkikeskustassa, taloudessa, imagossa ja päätöksentekokulttuurissa. Uhan kasvulle ja kehitykselle tuovat esimerkiksi päätöksenteon lyhytnäköisyys, liikenneyhteyksien heikkeneminen ja vetovoiman vähentyminen.

Riihimäki tunnetaan vuonna 2030 kaupunkilaisten mielestä eniten yritysystävällisyydestään, kulttuurielämästään ja esineiden internetistä. Kommenteissa avattiin, että Riihimäki tunnettaisiin ”terveenä kaupunkiyhteisönä, jonne lapsiperheen on hyvä asettua asumaan ja jossa pienyrityksen on turvallista ponnistaa valtakunnallisille markkinoille”.

Riihimäen vetovoimatekijät nojaavat tulevaisuudessakin sijaintiin ja hyviin kulkuyhteyksiin sekä yritysmyönteisyyteen. Yksi vastaaja arvioi, että ”Riihimäen merkitys myös asuntopaikkana tulee voimistumaan ja ehkä tämän seurauksena myös koulutuskaupunkina”.

Riihimäkeläiset arvioivat nykyistä vetovoimaa arvosanalla 7,0 ja nykyistä julkisuuskuvaa arvosanalla 6,6.

Osa kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä, joista vastaaja voi valita kolme tärkeintä. Kaupungin tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin vastaajat antoivat vastauksensa sanallisena. Kysely tehtiin 11. – 29.11. kaupungin verkkopalvelussa sähköisesti ja siihen saatiin yhteensä 308 vastausta Vastaajista noin 10 prosenttia oli muita kuin riihimäkeläisiä.

Lue tarkemmin asukkaiden kyselyn yhteenveto.


,

Asiasanat: strategia

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.