Asuminen ja rakentaminen Tekniset palvelut

Riihimäen kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja Räätykänmäestä sitovalla tarjouskilpailulla

Kaupunki tarjoaa myytäväksi tai vuokrattavaksi 4 kpl uusia omakotitontteja. Tontit luovutetaan sitovien tarjousten perusteella eniten tarjoavalle. Hakija voi saada vain yhden tontin.

Hakemuksia voi jättää vain yhden henkilöä/oikeushenkilöä (yritystä) kohden. Mikäli hakemus koskee useampaa kuin yhtä tonttia (enimmillään kolmea), on hakemuksessa käytävä ilmi tonttien etusijajärjestys. Kaupunki varaa omakotitontin henkilölle tai oikeushenkilölle (yritykselle), joille ei ole aiemmin luovutettu omakotitonttia kaupungin toimesta tai joka on edellisen kaupungilta vastaanottamansa erillispientalon osalta täyttänyt rakentamisvelvoitteensa. Hakemus vahvistetaan maksamalla 500 euron varausmaksu. Varausmaksu tulee olla suoritettuna 2.11.2017 Riihimäen kaupungin pankkitilille. Hakijan, joka ei täytä näitä edellytyksiä, hakemus on hylättävä. Varausmaksu hyvitetään täysimääräisenä kauppahinnasta tai vuosivuokrasta. Mikäli varaus ei hakijan toimien vuoksi johda luovutukseen, menettää hakija varausmaksun kaupungille. Mikäli varaus ei johda tonttien luovutukseen, koska haetut tontit on luovutettu muille, palauttaa kaupunki varausmaksun ilman korkoa.

Mikäli samaan tonttiin kohdistuu useampi saman suuruinen tarjous, tontista ostotarjouksen tehnyt asetetaan ennen vuokrausta koskevan tarjouksen tehnyttä hakijaa. Mikäli hakijoiden välistä järjestystä ei saada vieläkään ratkaistua, tontin saaja arvotaan.

Päätöksellä tontin saaneen tulee tehdä kaupungin kanssa erillinen luovutusta koskeva sopimus (kauppakirja/vuokrasopimus) kolmen kuukauden kuluessa siitä kun luovutusta koskeva päätös on saanut lainvoiman. Mikäli sopimusta ei tehdä määräajassa katsotaan varaus peruuntuneeksi ja kaupungilla on oikeus luovuttaa tontti kolmannelle käyttäen vähintään tonttien tiedoista ilmenevää alinta myyntihintaa tai vuokraa. Tällöin päätöksellä tontin saanut tarjoaja menettää varausmaksun ja mikäli tarjous on ollut toteutuvaa myyntihintaa tai vuokraa korkeampi, on kaupungilla oikeus periä erotus tarjoajalta”.

Mikäli tarjoaja haluaa vuokrata tontin, tulee hänen esittää tarjouksessaan vuosivuokra, jonka tarjoaja on valmis tontista maksamaan. Tarjotun vuosivuokran perusteella lasketaan tarjoukselle vertailuhinta siten, että tontin vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta. Mikäli tontti luovutetaan vuokralle, tulee vuosivuokra sidottavaksi elinkustannusindeksiin ja kaupunki vaatii panttaustakauksen kolminkertaiselle vuosivuokralle sähköisenä panttikirjana, jonka kohteena ovat vuokraoikeus ja vuokra-alueella olevat tai sinne rakennettavat vuokralaisen rakennukset. Kiinnityksellä tulee olla paras etusija. Kirjaamisen ja kiinnityksen hakeminen tapahtuu vuokralaisen kustannuksella.

Sitovat tarjoukset tulee jättää kirjallisesti suljetuissa kuorissa Riihimäen kaupungin kaupunkikehityksen hallintopalveluihin, osoitteeseen Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki, A-porras, 3.krs.Tonttien hakuaika päättyy torstaina 26.10.2017 klo 14. Tarjouskuoren päälle merkintä ”Räätykänmäki/tonttitarjous”. Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoaja/tarjoajat ja hänen/heidän yhteystietonsa sekä tarjottu kauppahinta tai vuosivuokra. Tonteista tehtävän tarjouksen tulee olla vähintään alla kerrottu alin hinta tai vuosivuokra.

Kaupunkikehityksen hallintopalveluiden yhteystiedot:

Käyntiosoite Eteläinen Asemakatu 4, A-rappu, 3. kerros.

Aukioloaika ma-to klo 8. – 15.00 ja pe klo 8.00 – 14.30.

Omalla vastuulla tarjouksen voi lähettää postitse osoitteeseen:

Riihimäen kaupunki / Kaupunkikehitys / Hallintopalvelut

Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki, A-porras, 3 krs.

Tarjouksen postitse lähettävän tulee huomioida, että lähetyksen tulee olla perillä viimeistään viimeisenä tarjouksen jättöajankohtana.

Tonttikoordinaattori päättää tonttien saajat 8.11.2017.

Päätös on lainvoimainen 30.11.2017.

 

Tontti pinta-ala m2 rak.oikeus alin hinta alin vuokra tontin osoite
694-17-1712-1 863 250 36073 1804 Räätykäntie 17
694-17-1712-2 865 250 34514 1726 Räätykäntie 19
694-17-1712-3 889 250 37160 1858 Räätykäntie 21
694-17-1715-2 1718 480 65284 3264 Koppelintie 38a

 

Alueen kunnallistekniikka on valmis, joten alueelle pääsee rakentamaan heti.

Lisätietoja tonteista löytyy sähköisestä esittelypalvelusta ja karttoja saa noutamalla tai tilaamalla kaupungin tonttimyynnistä, os. Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki, A-rappu, 3 krs. p. 019 758 4853, sähköposti: tonttimyynti@riihimaki.fi.

Kaupungilla on myös muita jatkuvasti haettavana olevia omakotitontteja mm. Metsäkorvessa ja Vahteristossa. Lisätietoja näistä tonteista saa myös kaupungin tonttimyynnistä.

Riihimäen kaupunki Y-tunnus 0152563-4
PL 125   11101 Riihimäki

Pankki IBAN BIC
Nordea Pankki Suomi Oyj FI79 2070 1800 0603 10 NDEAFIHH
Oma Säästöpankki Oy FI32 4262 1120 0062 52 ITELFIHH
Etelä-Hämeen Osuuspankki FI43 5396 0220 0053 43 OKOYFIHH
Danske Bank FI63 8000 1700 6011 08 DABAFIHH
Lammin Säästöpankki FI90 4260 0010 1285 90 ITELFIHH

 

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.