Avoimet työpaikat Kuulutus

Psykososiaalisten palvelujen palveluesimies (kuulutus on nähtävillä 26.9.2018 saakka)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut. Vastuualue jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Palveluohjaus ja sosiaalityö sekä Psykososiaaliset palvelut. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista.

Psykososiaalisten palvelujen palveluesimiehen tehtävänä on suunnitella, johtaa, arvioida ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa, taloutta, vaikuttavuutta sekä laatua. Psykososiaalisiin palveluihin kuuluvat lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, perhe- ja kasvatusneuvonta ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä erilaiset perheiden kuntouttavat työmuodot. Henkilöstö koostuu 20:stä moniammatillisesta ja osaavasta työntekijästä. Työryhmään kuuluu myös osa-aikainen palveluvastaava.

Vastuualuetta on kehitetty määrätietoisesti huomioiden lainsäädännön mukanaan tuomat uudet velvoitteet ja vahvistamalla asiakaslähtöistä työotetta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on oma keskitetty palveluohjaus ja matalankynnyksen palveluita kehitetään yli kaupungin hallintokuntarajojen. Riihimäen kaupungilla onkin monialaiset ja kattavat lapsiperheiden palvelut. Muutostyön tukena ovat erilaiset maakunnalliset kehittämishankkeet kuten LAPE ja Oma Hämeen sote-valmistelu. Kehittämishankkeisiin liittyvät monipuoliset näyttöön perustuvien menetelmien koulutukset.

Johtamistyötä tuetaan johtoryhmätyöskentelyllä sekä työnohjauksella ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Laajojen koulutuskokonaisuuksien avulla rakennamme työllemme yhteistä viitekehystä. Tarjoamme työn innovatiivisessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi edellytämme työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista.

Eduksi katsomme kokemuksen muutosjohtamisesta. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Työ alkaa sopimuksen mukaan tai lokakuussa 2018.

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Haku päättyy 26.9.2018 klo 16. Ryhmähaastattelu pidetään ma 1.10. klo 12-14 ja yksilöhaastattelut to 4.10. klo 12-14 välisenä aikana. Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki.

Lisätietoja: Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palveluiden palvelupäällikkö Marjo Mutanen, p. 019 758 4222 tai marjo.mutanen@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.