Riihimäen resurssiviisauden tiekartta

Vuoden 2018 aikana Riihimäelle laaditaan tiekartta resurssiviisaaseen tulevaisuuteen. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2050 Riihimäellä ei synny kasvihuonekaasupäästöjä eikä jätteitä, ja että luonnonvaroja kulutetaan kestävästi maapallon kantokyvyn rajoissa. Jätteettömyyden, päästöttömyyden ja kestävän kulutuksen saavuttaminen edellyttää toimintatapojen muutosta meiltä kaikilta.

Kuntalaiskysely Riihimäen resurssiviisauden tiekarttaa varten

Vastaamalla tähän kyselyyn riihimäkeläiset voivat kertoa, mihin valintoihin olisivat valmiita omassa arjessaan ja miten kaupunki voisi mahdollistaa kestäviä valintoja. Lisäksi kyselyssä pyydetään ideoita kaupungin resurssiviisauden kehittämiseen. Kyselyn vastauksia hyödynnetään resurssiviisauden tiekartan laatimisen ja Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikan päivittämisen tukena. Kyselyyn voi vastata 31.12.2017 mennessä osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/3436/

Yrityskysely Riihimäen resurssiviisauden tiekarttaa varten

Tällä kyselyllä kartoitetaan yritysten resurssiviisaita käytäntöjä, kestävää kehitystä tukevia toimintamalleja sekä kiinnostusta osallistua resurssiviisauden edistämiseen ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata 31.12.2017 mennessä osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/3574/

Riihimäen kaupunki kohti vähäpäästöistä ja kestävää tulevaisuutta -työpajat

Riihimäen kaupunki järjestää kolme työpajaa, joissa hahmotellaan yhdessä pitkän aikavälin tiekarttaa resurssiviisaaseen tulevaisuuteen. Resurssiviisauden tiekartassa linjataan tavoitteita ja toimia, joilla edistetään kaupungin vähähiilistä ja materiaalitehokasta tulevaisuutta, kestävää hyvinvointia ja vahvistetaan alueen elinvoimaa. Lisätietoa työpajoista löytyy kutsusta. Työpajoihin voi ilmoittautua osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/riihimaki_tyopajat 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0