Kesätyöt

Vuonna 2017 Riihimäen kaupunki tarjoaa 90 kesätyöpaikkaa vuosina 1998-2001- syntyneille nuorille, jotka eivät ole oikeutettuja työttömyyskorvaukseen.

Kesätöihin valitut

Kesätyöpaikkoja

Kesätyötehtäviä on kaupungilla tarjolla puistotyössä, uimalan vaatesäiliön hoitotehtävissä, leikkikentällä, päiväkodeissa, vanhustenhuollossa, vahtimestarin tehtävissä, liikunnanohjauksessa ja liikuntapaikkojen hoitajana. Kaikissa tehtävissä on sama työaika (32,50h/vk) ja neljän viikon palkka (noin 830 e/2017).

Kesätyötä hakee vuosittain yli 600 nuorta. Hakemuksista suurin osa tulee puistotyöhön, mutta suhteessa valittavien määrään on uimalan kesäkuun jaksolle eniten hakijoita, eli siinä mielessä hankalinta päästä. Vähiten hakijoita on toukokuun ensimmäiselle ja elokuun viimeisille jaksoille, koska koulut ovat samanaikaisesti käynnissä. Parhaiten nämä kesätyöjaksot soveltuvat kevään abiturientille ja yhteishaussa vailla koulupaikkaa jääneille nuorille. Opiskelu samanaikaisesti kesätyön kanssa ei ole mahdollista, joten hakijan tulee tarkistaa opintojen päättymis- ja alkamisajankohta ennen hakemuksen jättämistä.

Puistotyöt

1 Puisto 3.5.-30.5.2017 (koulunsa päättäneille)

2 Puisto 5.6.-2.7.2017

3 Puisto 10.7.-6.8.2017

Puistotyöhön otetaan 35 kesätyöntekijää. Kesätyöntekijöiden tulee olla 16-vuotta täyttäneitä työt aloittaessaan. Päältä ajettavan ruohonleikkurin ajamiseen tarvittava AB-ajokortti, pienkoneiden käyttötuntemus ja kokemus vihertyöstä katsotaan eduksi.

Kesätyö puistoissa on jaettu kolmeen jaksoon, joista toukokuun jakso ei ajankohdan vuoksi ole soveltuva koululaisille.

Työtehtävinä puistotyössä ovat esimerkiksi trimmerin käyttö, ruohon leikkuu, istutusten hoito, haravointi, viheralueiden puhtaanapitotyöt.

Työtä tehdään eri puolilla Riihimäkeä, joten esimerkiksi polkupyörä on hyvä olla mukana. Sateisellakin säällä työskennellään ulkona, jolloin sadevarusteet annetaan varikolta.

Teknisen viraston keskusvarikon osoite on V.O.Mäkisen katu 2.

Uimala

1 Uimala 29.5.-25.6.2017

2 Uimala 5.6.-2.7.2017

3 Uimala 19.6.-16.7.2017

4 Uimala 26.6.-23.7.2017

5 Uimala 17.7.-13.8.2017

6 Uimala 7.8.-3.9.2017 (ei koulunsa aloittaneille)

Uimalan naulakonhoitajan tehtäviin otetaan 10 kesätyöntekijää, joilta edellytetään asiakaspalvelullista otetta, tarkkuutta ja oma-aloitteellisuutta.

Kesätyöt uimalassa on jaettu kuuteen jaksoon, joista elokuun viimeinen jakso ei ajankohtansa vuoksi ole soveltuva koululaisille.

Työtehtävinä uimalassa ovat mm. maauimalan asiakaspalvelu, narikkapalvelu ja uimalan yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Työtä tehdään kahdessa vuorossa, myös viikonloppuisin.

Urheilupuiston uimalan osoite on Salpausseläntie 16.

Päiväkoti

5.6.-2.7.2017

Kaupungin päiväkoteihin otetaan kesäkuussa 18 kesätyöntekijää. Työ soveltuu erinomaisesti lasten kanssa toimeen tuleville ja alalle aikoville nuorille. Alan kokemus tai alaan liittyvä erikoisosaaminen ovat hakijalle eduksi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Työtehtävinä päiväkodeissa on avustavien tehtävien tekeminen lapsiryhmissä, sekä sisällä että ulkona. Päiväkodit sijaitsevat eri puolella Riihimäkeä. Yhteen päiväkotiin sijoittuu tavallisesti yksi kesätyöntekijä.

Leikkikenttä

5.6.-2.7.2017

Kaupunki järjestää kesäisin maksutonta kesäleikkikenttätoimintaa 2-8-vuotiaille riihimäkeläisille lapsille. Leikkikenttätoimintaan otetaan kesäkuuksi 10 nuorta kesätyöhön. Työ soveltuu lasten kanssa toimeen tuleville, ohjaustoiminnasta kiinnostuneille nuorille. Alan kokemus tai alaan liittyvä osaaminen ovat hakijalle eduksi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Työtehtävinä leikkikentällä ovat mm. leikkipuistotoiminnan suunnittelu yhdessä ohjaajien kanssa, päivittäisten leikki- ja laulutuokioiden ohjaaminen sekä lasten yleisestä hyvinvoinnista huolehtiminen.

Kesäleikkikenttätoiminta järjestetään ulkona, joten työntekijöillä on hyvä olla sään mukaiset varusteet. Toiminta järjestetään Junailijankadun päiväkodin/ Ville Viipaleen pihassa, osoite Junailijankatu 14.

Vanhustyö

1 Vanhustyö 5.6.-2.7.2017

2 Vanhustyö 3.-30.7.2017

3 Vanhustyö 31.7.-27.8.2017 (ei koulunsa aloittaneille)

Vanhustyöhön otetaan yhteensä 8 kesätyöntekijää, joilta edellytetään vähintään 17 vuoden ikää. Työ on tarkoitettu vanhustyöstä tai yleisesti hoitotyöstä kiinnostuneille, sekä alan koulutukseen hakeutuville/hakeutuneille.

Vanhustenhuollossa kesätyö on jaettu kolmeen jaksoon, joista elokuun jakso ei ajankohdan vuoksi ole soveltuva koululaisille.

Työtehtävinä ovat avustavat vanhustyön tehtävät, kuten esimerkiksi ruokahuolto, viriketoiminta, siivous, avustavat hoitotyöt yhdessä työparin kanssa. Työtä tehdään arkisin ja aamuvuorossa.

Riihikodin osoite on Kontiontie 73.

Vahtimestari

1 Vanhtimestari 5.6.-2.7.2017

2 Vahtimestari 31.7.-27.8.2017 (ei koulunsa aloittaneille)

Riihikotiin vahtimestarin apulaiseksi otetaan kaksi 18 vuotta täyttänyttä kesätyöntekijää. Vahtimestarin työt jakautuvat kahdelle eri jaksolle, joista jälkimmäinen ei ajankohtansa vuoksi sovellu koululaisille.

Työtehtävinä ovat mm. kaluston ja kiinteistön hoito, roskien ja pyykkien kuljetus. Työ on tarkoitettu vahtimestarin työstä kiinnostuneille. Työtä tehdään vakituisen vahtimestarin työparina. Ajokortti vaaditaan. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Liikunnan ohjaus

5.6.-2.7.2017

Liikuntatoimi tarjoaa kesäkuussa kahdelle reippaalle, sosiaaliselle ja ohjaustehtävistä kiinnostuneelle nuorelle apuohjaajan kesätyöpaikkoja. Apuohjaajan tehtäviin kuuluvat liikunnanohjaus erityisesti lapsille sekä liikunnanohjaukseen liittyvät toimistotehtävät.

Liikuntapaikan hoitaja

1 Liikuntapaikan hoito 5.6.-2.7.2017

2 Liikuntapaikan hoito 3.7.-30.7.2017

3 Liikuntapaikan hoito 17.7.-13.8.2017

Keskusurheilukentälle ja Peltosaaren liikuntapuistoon otetaan kesällä viisi reipasta nuorta liikuntapaikanhoitajan apulaisen tehtäviin.

Työhön kuuluu raivausta, nurmikon niittoa, roskien keräämistä ja muita kentänhoitajan avustavia tehtäviä. Valitun tulee olla 16 vuotta täyttänyt työt aloittaessaan. Traktorikortti katsotaan eduksi.

Hakeminen

Kesätyöt ovat haettavana sähköisesti helmikuun ajan KuntaRekry- järjestelmässä, www.kuntarekry.fi.

Hakemuksen tekemiseen on mahdollisuus saada apua puhelimitse tai varaamalla työllisyydenhoidosta henkilökohtaisen tapaamisajan. (Katso yhteystiedot.)

On tärkeää, että hakemus on huolellisesti täytetty. Hakemukseen ei tarvita liitteitä. Toiveesi työn suhteen- kohdassa tulee valita kesätyövaihtoehdoista se, mitä ensisijaisesti haluat hakea.

Huomaa, että kesätyövalinnoissa huomioidaan kultakin hakijalta VAIN YKSI HAKEMUS (viimeisin).

Miten pääsen täyttämään hakulomaketta?

  • mene nettiosoitteeseen www.kuntarekry.fi
  • Avoimet työpaikat- lokerosta kohta: Missä kunnassa haluaisit työskennellä?
  • Valitse pystyvalikosta Riihimäki
  • klikkaa ETSI
  • Valitse avautuvasta pystylistasta ”Kaupungin kesätyöntekijä”
  • aukeaa työpaikkahakemus
  • lue se
  • klikkaa alta Hae työpaikkaa
  • kirjaudu tunnuksillasi sisään tai rekisteröidy käyttäjäksi ja kirjaudu tunnuksillasi sisään

Valinnat

Kesätyöhakemukset otetaan vastaan kaupungin työllisyydenhoidossa, jossa tarkastetaan mm. hakijoiden ikä ja opintojen alkamis- ja päättymisajankohdat. Sieltä hakemukset ohjataan hakutoiveiden mukaisesti esimiehille. Esimiehet tekevät kesätyövalinnat, pääosin hakemusten perusteella. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Valinnoissa etusijalla ovat riihimäkeläiset nuoret, jotka eivät ole aiemmin olleet Riihimäen kaupungilla kesätyössä. Aiempi muu työkokemus ja alaan liittyvä erityisosaaminen ovat eduksi.

Valinnoista ilmoitetaan valituille kirjeitse huhtikuun puolivälissä ja kaikille hakijoille sähköisesti toukokuun alussa. Lista kesätyöhön ja varasijoille valituista on toukokuussa nähtävillä Matkakeskuksen Tietotuvassa ja työllisyydenhoidon nettisivuilla.

Kesätyöhön valitun tulee vahvistaa kesätyöpaikan vastaanottaminen kirjallisella vastaanottoilmoituksella, joka tulee lähettää verokortin kanssa (os. Työllisyydenhoito, Riihimäen kaupunki, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI) 28.4.2017 mennessä. Vastaanottoilmoituskaavake lähetetään valintakirjeen yhteydessä kaikille valituille.

Mikäli kesätyöpaikkaan valittu ei ota paikkaa vastaan, lähetetään tieto peruutuspaikasta varasijalla olevalle. Varasijalla olevia voidaan kysyä työhön vielä kesän aikanakin.

Kesätyöhön tulevalle

Työsopimus allekirjoitetaan tavallisimmin ensimmäisenä työpäivänä.

Kesätyöntekijän tulee sitoutua työhön neljän viikon ajaksi, sitä lyhyempien sopimusten tekeminen ei ole mahdollista eikä palkatonta vapaata kesätyöajalle myönnetä kuin erityissyistä. Kesätyöajankohdan vaihtaminen tai muuttaminen ei ole mahdollista.

Kaupungin kesätyöntekijöiden palkkakustannukset maksetaan työllisyydenhoidon määrärahoista. Neljän viikon palkka maksetaan kuukausipalkkana jakson päätyttyä kuukauden lopussa ja lomarahat seuraavan kuukauden 15 päivä. Palkanlaskentaa hoitaa RHL- data Oy.

Työtodistus lähetetään töiden päätyttyä kesätyöntekijälle. Arviointia toivovien tulee ilmoittaa siitä esimiehelleen kaksi viikkoa ennen työn päättymistä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 28 Ei 17 Kyllä 28 Ei 17