Avustus asunnon muutostöihin

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustus vanhusten asunnon muutostöihin

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on pieni määräraha yli 65-vuotiaiden asunnon muutostöihin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi liikkumisen esteiden poistamiseen sekä parantamaan vanhuksen kotona selviytymistä. Avustusta myönnettäessä käytetään tulo- ja varallisuusharkintaa (hakijatalouden bruttotulot alle 1.700 €/henkilö/kk, säästöt alle 10.000 €). Omavastuuosuus riippuu hakijatalouden bruttotuloista.

Yleisenä perusteena on, että korjaus- ja muutostöiden tulee olennaisesti parantaa itsenäistä suoriutumista. Avustusta voidaan myöntää seuraaviin korjaustoimenpiteisiin: saniteettitilojen ja kulkuväylien korjaaminen sekä asunnon turvallisuuden parantaminen tekniikan avulla, esimerkiksi ovihälytin, mattohälytin tai turvaliesi.

Avustusta haetaan Avustushakemus ikääntyneiden asunnonmuutostöihin -lomakkeella, joita saa vanhuspalvelutoimistosta alla olevasta osoitteesta, johon myös hakemus palautetaan.

Lisätietoja:

Tuija Levola
vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä (ma-ke)
019 758 4411


Temppelikatu 10
11100 Riihimäki

Valtion avustus asunnon korjaus- ja muutostöihin

Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle. Lisätietoa: Korjausavustusohjeet.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) sivut:  www.ara.fi.
Korjausavustusohje 2017


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0