Opinnot

Opetus jakaantuu

– varhaisiän opintoihin (5-6 v.)
– perusopintoihin (7-11 v.) ja
– työpajaopintoihin (12-18 v.).

Perusopetusta ja varhaisiän opetusta on kaksi tuntia viikossa ja syventävää eli työpajaopetusta on kolme tuntia viikossa. Opintoviikkoja on kuvataiteessa 33/lukuvuosi ja käsityössä 28. Oppilaita on noin kuvataiteessa n. 190 ja opetusryhmiä 19. Käsityössä oppilaita on n. 60 ja opetusryhmiä 7.

Lukukausimaksu

Kuvataide: varhais- ja perusopetuksen oppilaat 125 €/lukukausi (250 € /lukuvuosi) ja työpajaoppilaat 130 €/lukukausi (260 € /lukuvuosi). Vapaaoppilaspaikkoja on 4, hakemuslomake löytyy täältä.

Käsityö: perusopetuksen oppilaat 80,00 e/lukukausi (160 €/lukuvuosi) ja työpajaoppilaat 95 e/lukukausi (190 €/lukuvuosi). Vapaaoppilaspaikkoja on 1.

Sisaralennukset: toisesta 20 %, kolmannesta 30 % ja siitä eteenpäin 40 %.

Mikäli oppilas opiskelee sekä kuvataide- että käsityölinjalla, laskutetaan kuvataidelinjan lukukausimaksu kokonaisuudessaan ja käsityölinjan lukukausimaksusta myönnetään 50%:n alennus.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0