suunnittelun työkalut

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katusuunnitelmaehdotukset pidetään julkisesti nähtävillä kaupunkikehityksen toimialueella Yritystalolla (Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki).

Mainitun ajan kuluessa niitä joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää kaupunkitekniikan vastuualueelle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, Kaupunkikehityksen toimialue, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki, tai sähköpostitse osoitteeseen tekniikka(at)riihimaki.fi.

Laji Kaupunginosa Suunnitelma Piirustusnumero Kuulutus
Katusuunnitelman muutos Kumela / Uramo Kirjauksentien ja Länsitien kiertoliittymä 5781 30.10.-13.11.2017
Katusuunnitelman muutos Mattila Mattilantien ja Uusi Herajoentien kiertoliittymä 5786 30.10.-13.11.2017
Katusuunnitelman muutos Mattila Yrittäjänkatu

Katusuunnitelmaselostus

6797,6798 30.10.-13.11.2017
Katusuunnitelma Mattila Yritystie

Katusuunnitelmaselostus

6780, 6781 30.10.-13.11.2017
Puiston perusparannus-suunnitelma Suokylä Keskuspuisto / Ankkapuisto 1755-3 23.10.-6.11.2017
Katusuunnitelman muutos Mattila Käpälämäenkatu 6796 23.10.-6.11.2017
Katusuunnitelman kooste ja selostus Huhtimonmäki Kooste katu- ja puistosuunnitelmista

Katusuunnitelmaselostus

9.–23.10.2017
Katu- ja puistosuunnitelma Huhtimonmäki Kanervakatu, Jäkäläkuja, Puistoraitti

Asemapiirustus, pituus- ja poikkileikkaus

6786, 6787, 6788, 6789 9.–23.10.2017
Katu- ja puistosuunnitelma Huhtimonmäki Naavakuja, Puistoraitti1

Asemapiirustus, pituus- ja poikkileikkaus

6790, 6791, 6792 9.–23.10.2017
Katusuunnitelman muutos Huhtimonmäki Kokonkadun jkpp

Asemapiirustus, pituus- ja poikkileikkaus

6793, 6794 9.–23.10.2017
Katusuunnitelma Räätykänmäki Räätykäntie PL 340 – Koppelintie 3.7.-17.7.2017
Katusuunnitelma Peltosaari Rataraitti 31.10.-14.11.2016
Katusuunnitelman muutos Peltosaari Väinö Sinisalon katu PLV 0-200 31.10.-14.11.2016
Katusuunnitelman muutos Peltosaari H.J. Elomaankadun kiertoliittymä 31.10.-14.11.2016
Katusuunnitelman muutos Peltokylä Paloheimonkadun jk/pp PLV 220-557 31.10.-14.11.2016
Rakennussuunnitelma Vahteristo Linnustajanpolun puistoraitti 31.10.-14.11.2016
Puistosuunnitelma Vahteristo Tatti- ja Rouskupuisto 31.10.-14.11.2016
Katusuunnitelman
muutos
Hirsimäki Punkantien kevyenliikenteenväylä 6.6. – 20.6.2016
Katusuunnitelman muutos Mattila Mattilantien ja Tehtaankadun kiertoliittymä 16.5. – 30.5.2016
Katusuunnitelma Harjukylä Allinnankujan kääntöpaikka 7.3. – 20.3.2016
Katusuunnitelma Huhtimo Kokonkatu 2.2. – 16.2.2015
Katusuunnitelman muutos Petsamo, Uramo Kontiontie 25.1. – 8.2.2015

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 9 Kyllä 1 Ei 9