Hämeenkatu 40-42

Luvat

Kaupunkitekniikka vuokraa maata ja myöntää lupia yleisillä alueilla – kaduilla, toreilla ja puistoissa – tapahtuvaan maankäyttöön.

Rakennus- tai maisematyöluvat myöntää rakennusvalvonta.

Lupaa tarvitset mm. seuraavissa tilanteissa

  • A-ständin tai tilapäisen mainoskyltin asettaminen yleiselle alueelle
  • Katualueen sulkeminen rakennus- tai kunnossapitotyötä varten
  • Kesäterassin sijoittaminen katualueelle ravintolan eteen
  • Johdon, putken tai muun sijoittaminen maan alle katualueella
  • Kaivaminen katu- tai yleisellä alueella
  • Yleisötapahtuma puistossa tai torilla
  • Kulkue, jota varten katuja tarvitsee sulkea

Tilapäinen mainostaminen​

Tilapäisen mainoslaitteen/viitoituksen/opasteen sijoittamiseksi katu- tai muulle yleiselle alueelle, tulee olla kaupungin myöntämä lupa.
Lupa voidaan myöntää paikkoihin, joissa se on mahdollista vaarantamatta liikenneturvallisuutta sekä haittamaatta kunnossapitoa.

Kyltit tulee sijoittaa tieliikennelain- ja asetusten mukaisesti siten, ettei niistä ole haittaa liikenneturvallisuudelle eivätkä ne muodosta näkemäestettä. Muut ehdot määritellään erikseen päätöksenteon yhteydessä.

Katu- ja puistoyksikkö valvoo mainoslaitteiden asianmukaisuutta ja poistaa luvattomat mainokset katualueelta niiden asettajan kustannuksella.

Yleisten alueiden vuokraaminen ja lupien käsittelymaksut


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0