Suunnitellut toimenpiteet:

 1. Ikäihmisten liikuntaraadin järjestäminen
 2. Liikunnanohjaajien kouluttaminen
 3. Ikäihmisten liikkumiskyvyn testaus
 4. Toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (+75 v.) kuntosaliryhmien järjestäminen
 5. Ohjatun ulkoliikunnan järjestäminen
 6. Vertaisohjaajien kouluttaminen (yhdistysten sekä taloyhtiöiden vertaisohjaajien erikseen)

Toteutuneet toimenpiteet:

1. Liikuntaraati

 • Järjestimme ikäihmisten liikuntaraadin 28.4.2017 klo 10.00-13.00 Uramon koulun auditoriossa. Paikalla oli yhteensä noin 30 henkilöä. Paikalla olleet yhdistykset ja tahot: Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry, Riihimäen Seudun Invalidit RINVA ry, VR eläkeläiset VREL ry, Riihimäen seudun senioriopettajat RISSO ry, Riihimäen voimistelu ja liikunta RIVOLI ry, Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry, Peltosaari-seura, Kotokartanosäätiö, kaupunginvaltuutettu Erja Hirviniemi, katu- ja puistoyksikön liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsen, koti- ja vanhuspalveluiden toiminnanohjaaja Hannele Mäki, liikuntapalveluiden vs. liikuntapäällikkö Teija Nevalainen, terveysliikunnanohjaaja Sari Pekkala, erityisliikunnanohjaaja Taru Mikkonen
 • Jotta heikkokuntoiset saataisiin mukaan liikuntatoimintaan tulisi heidät ikääntyvien mukaan hakea kotoa ja myös kotihoidon, terveyskeskuksen ja sairaalan tulisi korostaa liikunnan merkitystä
 • Raadin aiheet olivat:
  • keskustelun aloitus kiitoksilla
   • Seniorikortti ja liikuntapalveluiden liikuntaryhmät yli 65 vuotiaille saivat kiitosta
  • tiedonsaanti liikunta-asioista/ liikuntaneuvonta
   • toivottiin jalkautettavan eri toimipisteille (huomio: tätä on tehty mm. kirjastossa, Virsussa ja tk:ssa). Voisi kokeilla esim. kouluissa iltapäivisin kouluajan päättymisen jälkeen (läheinen sijainti kuntalaisen näkökulmasta)
  • ohjattu liikunta sisätiloissa
  • ulkoilu ja liikkumisympäristöt (omatoiminen liikunta)
  • muut asiat

”Kiitos, että haluatte kysellä meiltä käyttäjiltä. Hyvä tilaisuus, enempi olisi saanut olla osanottajia. Kiitos järjestäjille.”

”Olen kiinnostunut kuulemaan jatkossakin liikuntaraadeista.”

2. Liikunnanohjaajien kouluttaminen

 • Terveysliikunnanohjaaja Sari Pekkala, erityisliikunnanohjaaja Taru Mikkonen ja terveyskeskuksen kotihoidon fysioterapeutti Sirpa Penttinen kävivät 3.-5.5.2017 Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen Voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttajakoulutuksen ja jatkavat päivitetyin tieto-taidoin liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisten sekä iäkkäiden vertaisohjaajien kouluttamista Riihimäellä. Koulutuksessa syvennettiin tietoja ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksesta liikkumiskykyyn.
 • Sari Pekkala, Taru Mikkonen ja Kotokartanosäätiön liikunnanohjaaja Tanja Viitamäki kävivät 23.5.2017 Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Hyvät käytännöt -koulutuksessa ja jalkauttavat näitä käytäntöjä (iäkkään ääni kuuluviin liikuntaraadissa, tehoharjoittelulla voimaa arkeen kuntosalilta, testauksella laatua liikuntaan, vertaisohjaaja kannustaa liikkeelle, ulkoilusta elinvoimaa) työssään.
 • Tanja Viitamäki, vanhusten päivätoiminnan lähihoitaja Sonja Pääkkö sekä Riihikodin fysioterapeutti Piia Elovaara tulevat käymään 14.9.2017 Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutuksen. Koulutuksessa opitaan kouluttamaan vapaaehtois- ja vertaisvetäjiä kotona asuvien iäkkäiden ulkona liikkumisen tueksi.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0