Maahanmuuttajien kotouttaminen

Toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan avulla. Eri tavoin pyritään myös luomaan yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten välille. Toiminnan tarkoituksena onkin olla avointa kaikille kuntalaisille. Lähtökohtana on painottaa perheiden yhteistä liikkumista, lasten ja vanhempien omaehtoista osallisuutta sekä itseohjautuvaa liikkumista.

Tarja Sahlstedt
projektikoordinaattori
019 758 4745
Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -hanke

 

HEI, TERVETULOA LIIKKUMAAN RIIHIMÄELLE!

Riihimäen kaupunki tarjoaa monia erilaisia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Kaupungista löytyy esimerkiksi uimahalli (UIMALA), opastettuja kävelyreittejä luonnossa ja erilaisia urheilukursseja. Tässä on nostettu esille muutamia vaihtoehtoja liikunnan harrastamiseen.

Syksyn kurssit alkavat syyskuun ensimmäisellä viikolla ja päättyvät 10.12.2017. Kevätkauden kurssit alkavat 8.1.2018 ja päättyvät 29.5.2018. Kursseja ei järjestetä syyslomaviikolla eikä hiihtolomaviikolla.

Litätietoja: Liikunnanohjaaja Tarja Sahlstedt, p. 019 758 4745, tarja.sahlstedt@riihimaki.fi

 

 

PERHELIIKUNTA

Perheliikunnan tapahtumissa, PEUHAPÄIVISSÄ ja LIIKUNTAMAAILMOISSA koko perhe voi liikkua yhdessä, toisin sanoen hyppiä, juosta, kiivetä ja leikkiä yhdessä. Tapahtumat järjestetään kuukausittain Peltosaaren koulun liikuntasalissa ja Urheilutalolla.

Tapahtumat ovat olleet suosittuja, tervetuloa mukaan!

SYKSY 2017

PEUHAPÄIVÄ Urheilutalolla                     LIIKUNTAMAAILMA Peltosaaren koululla

 

Sunnuntaisin klo 10-12                             Lautaisin klo 10-11.30

12.11. & 10.12.                                         18.11. & 16.12.

 

 

 

UIMAHALLI

Riihimäeltä löytyy uimahalli (UIMALA). Uimahallissa voi uida, harrastaa vesijuoksua tai osallistua esimerkiksi vesijumppiin. Samalla maksulla pääsee myös kuntosalille ja saunaan. Uimahallissa järjestetään myös uimakouluja lapsille ja aikuisille.

Aukioloajat:

 

Maanantai, keskiviikko-perjantai            6.00-20.00

Tiistai                                                        13.00-20.00

Lauantai-sunnuntai                                  10.00-17.00

 

kuva Jaana Hodju

 

KUNTOSALI

Aukioloajat:

Maanantai 6.00 – 10.00 ja 14.00 – 20.00
Tiistai 14.00 – 20.00 (18.30 – 20.00 NAISTENVUORO)
Keskiviikko 6.00 – 9.00 ja 14.00 – 20.00
Torstai 6.00 – 9.00 ja 13.30 – 20.00
Perjantai 6.00 – 9.00 ja 11.00 – 20.00
Lauantai-sunnuntai 10.00 – 17.00

 

 

VESIJUMPAT (KAIKILLE AVOIMET)

 

Vedessä tehdään vesijumppaliikkeitä joissa käytetään veden vastusta liikkeissä hyödyksi.

UIMALAssa perjantaisi klo 9.30-10.15 ja klo 17-17.45.

Hinta: 2,5 € maksu lisättynä uimahallimaksuun (3,5 opiskelijat ja työttömät – 5,5€ työssäkäyvät)

 

 

KEVYT LIHASKUNTO (avoin kaikille mutta ilmoita tulostasi etukäteen p.019 758 4745 tai tarja.sahlstedt@riihimaki.fi) Tehdään kevyitä lihaskuntoharjoitteita eri välineitä apuna käyttäen.

Hauskaa ja helppoa. Tule mukaan kokeilemaan!

 

Ryhmä kokoontuu Peltosaaren koululla maanantaisin klo 17.00 -17.45 aikavälillä

4.9.-10.12.2017 ja 8.1.2018-29.4.2018

 

Hinta: 35€ / 17,5€ (jos aloitat ryhmän kauden puolivälistä)

 

Lisätietoa muista liikuntaryhmistä ja urheilumahdollisuuksista löydät:

http://www.riihimaki.fi/palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta

 

SPORTS IN THE CITY OF RIIHIMÄKI

In the city of Riihimäki you can find a variety of possibilities to do sports. We have for example swimming hall, beautiful walking routes in the forest and different types of sport courses. Here you can find few options to start to do sports.

 

The courses of the fall term start during the first week of September, and will end on 10th of December 2012. The courses of the spring term will start on 8th of January 2018 and end on 29th of May 2018. Courses will not be organized during holidays.

 

For more information, please contact sport instructor Tarja Sahlstedt by phone (019 758 4745) or email tarja.sahlstedt@riihimaki.fi

 

FOR FAMILIES

 

In Family SportDays named “Peuhapäivä and Liikuntamaailma” the whole family can exercise together, e.g. jump, run, climb and play together. It is organized once a month at the hall of Peltosaaren koulu and in Urheilutalo. Events have been very popular, please come along!

 

 

 

AUTUMN 2017

 

PEUHAPÄIVÄ at Urheilutalo                     LIIKUNTAMAAILMA at the hall of Peltosaaren koulu

 

On Sundays at 10-12                                On Saturdays at 10-11.30

12.11. & 10.12.                                         18.11. & 16.12.

 

 

 

SWIMMING HALL

 

In Riihimäki you can find a swimming hall named “UIMALA”. There you can use swim, exercise water running and do other water sports. At the same price you can also use gym and sauna. Swimming schools for children and adults are also organized.

 

Opening hours:

 

Monday, Wednesday-Friday                    6.00-20.00

Tuesday                                                    13.00-20.00

Saturday – Sunday                                    10.00-17.00

kuva Jaana Hodju

 

GYM

Opening hours:

Monday 6.00 – 10.00 ja 14.00 – 20.00
Tuesday 14.00 – 20.00

(18.30 – 20.00 ONLY FOR WOMEN)

Wednesday 6.00 – 9.00 and 14.00 – 20.00
Thursday 6.00 – 9.00 and 13.30 – 20.00
Friday 6.00 – 9.00 and 11.00 – 20.00
Saturday-Sunday 10.00 – 17.00

 

 

WATER EXERCISES (OPEN FOR EVERYBODY)

Doing water exercises and using the weight of the water as a resistance.

At the Swimming hall every Friday at 9.30-10.15. and at 17.00-17.45.

Prices: 2,5 € in addition of regular swimming hall payment (3,5 – 5,5 €)

 

 

LIGHT GYMNASTICS (open from everybody, but please inform your coming in advance p. 019 758 4745, tarja.sahlstedt@riihimaki.fi) We practice light muscular work using different equipment such as gym stick and balls. It’s fun and easy. Come to try!

 

Group takes place at the hall of Peltosaaren koulu every Monday at 17.00-17.45 between

4.9.-10.12.2017 and 8.1.2018-29.4.2018

 

Prices: 35€ / 17,5€ (if you start in the middle of the season)

 

 

More information about other groups and different types of sport possibilities in the City of Riihimäki can be found: http://www.riihimaki.fi/palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1