Maahanmuuttajien kotouttaminen

Toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan avulla. Eri tavoin pyritään myös luomaan yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten välille. Toiminnan tarkoituksena onkin olla avointa kaikille kuntalaisille. Lähtökohtana on painottaa perheiden yhteistä liikkumista, lasten ja vanhempien omaehtoista osallisuutta sekä itseohjautuvaa liikkumista.

Tarja Sahlstedt
projektikoordinaattori
019 758 4745
Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -hanke

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1