Avustukset

Laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä (728/1992) määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa (1 §). Laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan:

 • taiteen harjoittamista ja harrastamista
 • taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä
 • kotiseututyötä
 • paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä

Kulttuuritoiminnan avustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan

 • yhdistyksille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan edellä mainittua taide- tai kulttuuritoimintaa
 • riihimäkeläisille yksityishenkilöille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston avustussääntö 1.3.2012

Avustusten haku

Avustuksia haetaan maaliskuussa.

Avustuslomakkeisiin

Avustusmuodot

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

 • yhdistyksen oman varainhankinnan suhde yhdistyksen koko talousarvioon (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen kulttuuritoimintaan käyttämistä menoista)
 • yhdistyksen järjestämien yleisötilaisuuksien määrä
 • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
 • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne.

sekä erityisesti

 • lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan määrä ja laatu
 • yhdistysten järjestämien tapahtumien yleisömäärä
 • yhdistyksen toiminnan taso ja sen kehittyminen
 • yhdistyksen Riihimäen kulttuurikaupunki-imagoa tukeva toiminta
 • yhteistyön määrä.

Kohdeavustus

Kohdeavustus voidaan myöntää riihimäkeläisille eri taiteenalojen ammattilaisille ja yksittäisille taiteen harrastajille:

 • ensisijaisesti Riihimäellä järjestettävään yksittäisen näyttelyn tai konsertin järjestämis- ja materiaalikuluihin
 • julkaisukuluihin
 • kalusto- ja työvälinehankintoihin sekä
 • muihin materiaalikustannuksiin.

Kohdeavustus voidaan myöntää edellisen kalenterivuoden toimintaan ja se maksetaan hankkeen toteutumisen tai materiaalin hankkimiseen liittyviä tositteita vastaan. Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin.

Kulttuurin tunnustuspalkinnot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto valitsee kulttuurin tunnustuspalkinnon saajat  esitysten perusteella. Ehdotuksia voi jättää 31.3.2017 klo 14.30 asti. Ehdotukset tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan Asematapahtumassa.

Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija

Taiteen tunnustuspalkinto ”Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija” myönnetään Riihimäellä vakituisesti asuvalle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle.

Taiteen tunnustuspalkinto on aikaisemmin myönnetty

 • v. 2010 kuvataiteilija Katja Luoto
 • v. 2012 Osuuskunta Lasismi
 • v. 2013 Vihreä Talo
 • v. 2014 lasitaiteilija Maija Hepo-Aho
 • v. 2015 artenomi Veera Tuominen
 • v. 2016 muotitaitelija Justus Kantakoski
Kulttuurin tunnustuspalkinto

Kulttuurin tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin alalla ansioituneelle riihimäkeläiselle tai Riihimäellä vaikuttavalle henkilölle tai yhteisölle. Tunnustuspalkinnon perusteena voi olla myös kulttuuriteko tai -tapahtuma.

Kulttuurin tunnustuspalkinto on aikaisemmin myönnetty

 • v. 2015 Samuli Parosen seuran toimijat Kaarina Ivanoff ja Kirsi Ollila
 • v. 2016 Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry

 

 

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0