Hyvinvointipolitiikka

Riihimäen kaupungille laaditaan strategiaa tukevaksi asiakirjaksi hyvinvointipolitiikka, jonka seurantavälineenä toimii hyvinvointikertomus. Hyvinvointipolitiikan on määrä valmistua toukokuussa 2018 ja kaupunginvaltuusto hyväksyy sen osaksi strategiaa elokuussa 2018.

”Riihimäen kaupungille laaditaan hyvinvointipolitiikka, joka huomioi eri osa-alueet kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvointipolitiikka toimii strategiaa täydentävänä politiikkana ja ohjaa siten kaupungin toimintaa hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.”

Hyvinvointipolitiikkaa valmisteleva työryhmä:

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen, kaupunginhallitus
Tommi Räty, kaupunginhallitus
Hannele Saari, kaupunginhallitus
Jere Mattila, sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Juha Hiltunen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Eija Aittola, kaupunkikehityslautakunta
Kirsti Leskenmaa, ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto
Esa Santakallio, sivistys ja hyvinvointi
Teija Nevalainen, sivistys ja hyvinvointi
Mirja Saarni, sosiaali- ja terveystoimiala
Elina Mäenpää, kaupunkikehitys
Maarit Lindholm-Teräväinen, henkilöstön edustaja

Hyvinvointipolitiikan luonnos

Hyvinvointipolitiikan luonnos on valmistunut ja se on toimitettu lausuntokierrokselle päätöksentekoelimiin 7.4.2018. Lausuntokierros kestää huhtikuun 2018 loppuun saakka ja lausuntopyyntö koskee hyvinvointipolitiikan visio- sekä painopiste-ehdotuksia.

Hyvinvointipolitiikan luonnos

Lisätietoja

Teija Nevalainen
erityissuunnittelija
019 758 4743

sposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

”Hyvinvointipolitiikka on uusi kokonaisuus, ja se kokoaa kaikki keskeiset ihmisten arkeen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut mukaan lukien kulttuuri- ja liikuntapalvelut.”

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0