Hyvän elämän Riihimäki -kysely

Riihimäen kaupungin strategiatyöhön liittyen kysymme säännöllisesti riihimäkeläisiltä palautetta. Tähän mennessä olemme toteuttaneet viisi kuntalaiskyselyä: vuosina 2007, 2009, 2011, 2013 ja 2015.

Lokakuussa 2015 tehdyssä kuntalaiskyselyssä tiedusteltiin kuntalaisten arvioita kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta, osallistumis-, vaikuttamis- ja työssäkäyntimahdollisuuksista sekä imagosta.

Väittämistä riihimäkeläiset kokevat parhaimmiksi työssäkäymisen mahdollisuudet, arkielämän sujuvuuden ja turvallisuuden.Riihimäkeläisten mielestä merkityksellisintä on turvallisuus, arkielämän sujuvuus ja kaupungin viihtyisyys. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin aikaisempinakin vuosina. Pientä nousua arvosanoissa oli osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä imagoon liittyvissä väitteissä. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 569.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1