Eteläinen Asemakatu 2

Kaupunki palveluksessasi

Konserni- ja hallintopalvelut huolehtii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä  kokonaisuutena, keskushallinnon toimielinten valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä ja muista yleisistä hallinto- ja taloustehtävistä sekä kaupungin viestinnän ja markkinoinnin koordinoinnista. Konserni- ja hallintopalveluihin kuuluvat myös talous- ja velkaneuvonta sekä pysäköinninvalvonta.

Päättäjien sidonnaisuudet

Kunnan tietyt luottamushenkilöt ja viranhaltijat ilmoittavat julkisesti sidonnaisuuksistaan sidonnaisuusrekisterissä.Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ajantasainen sidonnaisuusrekisteri parantaa kansalaisten luottamusta kuntademokratiaan sekä muistuttaa päättäjiä sidonnaisuuksien merkityksestä.

Tutustu Riihimäen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksiin

Hei, minä olen Rico

Strategia on saanut viestinviejän. Aina kun näet Ricon – pienen, vihreän robotin – tiedät, että nyt puhutaan tulevaisuuden Riihimäestä.

Strategian tutuksi tekemisestä on valmistunut materiaali, joka on kaikkien kaupunkilaisten, poliitikkojen ja työntekijöiden käytettävissä. Materiaaleihin – esitteisiin ja videoihin – voi tutustua verkkopalvelun strategiaosiossa.

Tutustu strategiaan ja materiaaleihin!