Riihimäen kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja kotitalouksille ja yrityksille

 • Riihimäen kaupunki myy/vuokraa tontteja henkilöille ja yrityksille, joille ei ole aiemmin luovutettu tonttia kaupungin toimesta tai joka on edellisen kaupungilta vastaanottamansa erillispientalotontin osalta täyttänyt rakentamisvelvoitteensa. (käyttöönottokatselmus suoritettu)
 • Pääsääntöisesti kaupunki luovuttaa tontteja uusilta alueilta yhteishaulla.

Tontin varaaminen

 • Tontti varataan joko sähköisessä palvelussa tai toimistosta saatavalla tonttihakemuslomakkeella.
 • On tärkeää täyttää lomakkeen kaikki kohdat.
 • Tonttihakemukseen ei tarvita liitteitä.
 • Tonttien varaustilanne kannattaa tarkistaa ennen hakemuksen jättämistä tonttimyynnistä puhelimitse numerosta 019 758 4853.

Tonttien myyminen ja vuokraaminen

 • Uusien tonttien tullessa hakuun niiden hakuajoista ja -menettelystä tiedotetaan sanomalehti-ilmoituksella ja kaupungin verkkosivuilla.
 • Yhteishaussa vapaaksi jääneet ja varauksista vapautuneet tontit siirtyvät tonttitarjontaan jatkuvasti haettaviksi.
 • Päätöksen tontin myöntämisestä tekee tonttikoordinaattori.
 • Tieto päätöksestä lähetetään kirjeitse/sähköpostilla tontin hakijalle.
 • Tontin varausmaksu on 500 euroa, joka hyvitetään joko kauppahinnasta tai vuokrasta. Varausmaksu tulee olla suoritettuna viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä varauksen jättöpäivästä Riihimäen kaupungin pankkitilillä.
 • Luovutuskirja allekirjoitetaan, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.
 • Asiakas voi valita haluaako allekirjoittaa kauppakirjan/vuokrasopimuksen sähköisesti vai paperiversiona.

   

  Riihimäen kaupungin tilinumerot:

  Pankki IBAN BIC
  Nordea Pankki Suomi Oyj FI79 2070 1800 0603 10 NDEAFIHH
  Oma Säästöpankki Oy FI32 4262 1120 0062 52 ITELFIHH
  Etelä-Hämeen Osuuspankki FI43 5396 0220 0053 43 OKOYFIHH
  Danske Bank FI63 8000 1700 6011 08 DABAFIHH
  Lammin Säästöpankki FI90 4260 0010 1285 90 ITELFIHH

Kauppahinnan / vuokran maksaminen

 • Kauppahinta tai tontin vuokra laskutetaan kaupanteon tai vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen.
 • Tontin kauppahinnan voi maksaa kerralla kokonaan tai vaihtoehtoisesti puolet kauppahinnasta kaupanteon yhteydessä ja loppuosa kahden seuraavan kalenterivuoden aikana.
 • Maksamattoman kauppahinnan korko on 6 prosenttia.
 • Tontin vuokra maksetaan vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä vuoden loppuun, jonka jälkeen kaupunki laskuttaa vuokran vuosittain.

Lainhuudon hakeminen, varainsiirtovero

 • Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä.
 • Ostaja maksaa varainsiirtoveron (4 prosenttia kauppahinnasta) ennen lainhuudon hakemista.

Vuokra-aika

 • Vuokratontin vuokra-aika on 50 vuotta.
 • Perusvuosivuokra on 5 prosenttia tontin myyntihinnasta.
 • Vuokratontin voi lunastaa vahvistetusta tontin hinnasta, kun rakentamisvelvoite on täytetty (käyttöönottokatselmus tehty).
 • Lunastettavan tontin vuokra laskutetaan kauppakirjan allekirjoituspäivään saakka.

Vuokraoikeuden kirjaaminen ja kiinnityksen hakeminen kaupungin hyväksi

 • Vuokraoikeuden kirjaaminen ja kiinnityksen hakeminen tapahtuu siten, että vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä vuokralainen allekirjoittaa myös kirjaamis- ja kiinnityshakemukset, jotka kaupunki lähettää kirjaamisviranomaiselle.
 • Kirjaamisen ja kiinnityksen hakeminen tapahtuu vuokralaisen kustannuksella.

Liittymis- ynnä muita maksuja

 • Kaupunki perii luovuttamistaan omakotitonteista voimassaolevan kiinteistötoimitusmaksun  mukaisen lohkomiskustannuksen, joka laskutetaan erikseen.
 • Tontin saajalta peritään liittymismaksut yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä.
 • Puhelin- ja kaapeli-tv-liittymäsopimus tehdään Elisa Oyj:n kanssa, liittymishinnat ovat kiinteistö- ja asuntokohtaisia.
 • Sähköliittymäsopimus tehdään Fortum Sähkönsiirto Oy:n kanssa.

 

Kaupunkikehityslautakunnan päätös asiasta

Lisätietoja tonteista ja kauppakirjan  sekä vuokrasopimuksen allekirjoituspäivän sopimisesta:

Esite- ja hakulomaketilaukset:

sähköposti: tonttimyynti@riihimaki.fi
puh. 019 758 4853
Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs, 11130 Riihimäki

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1