Yleiskaavaehdotus

Yleiskaavatyö voidaan jakaa aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheisiin. Valmisteluvaihe päättyi kaupunginvaltuuston (KV 6.6.2016 § 73) hyväksyessä yleiskaavaluonnoksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu kaavoitustyön edetessä.

Ehdotusvaiheen aikana on laadittu yleiskaavaehdotus, joka on nähtävillä 9.1.-8.2.2017. Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 12.1.2017 klo 18–20 Uramon koulun auditoriossa Kalevankatu 5, Riihimäki.

Muistutus on annettava 8.2.2017 mennessä ja se tulee osoittaa Riihimäen kaupunginhallitukselle, PL 125, 11101 Riihimäki tai mielellään sähköisesti kirjaamo(at)riihimaki.fi. Kuulutus

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1