Yleiskaavaehdotus

Yleiskaavatyö voidaan jakaa aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheisiin. Valmisteluvaihe päättyi kaupunginvaltuuston (KV 6.6.2016 § 73) hyväksyessä yleiskaavaluonnoksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu kaavoitustyön edetessä.

Ehdotusvaiheen aikana laadittiin yleiskaavaehdotus, joka oli nähtävillä 9.1.-8.2.2017. Kaavaehdotusta esiteltiin yleisötilaisuudessa torstaina 12.1.2017 klo 18–20 Uramon koulun auditoriossa Kalevankatu 5, Riihimäki.

Muistutus piti antaa 8.2.2017 mennessä ja se tuli osoittaa Riihimäen kaupunginhallitukselle, PL 125, 11101 Riihimäki tai mielellään sähköisesti kirjaamo(at)riihimaki.fi. Kuulutus

 Yleiskaavaehdotus karttapalvelussa

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1