Kuulutus

Päätös Rudus oy:n suunnitelman hyväksymisestä (kuulutuksen nähtävilläoloaika 4.11.2017 saakka)

Ympäristöjohtaja on 3.10.2017 hyväksynyt Rudus Oy:n suunnitelman tukitoiminta-alueen rakentamisesta Rappukallion maa-ainesten ottoalueen yhteyteen.

Päätöksen antopäivä on 5.10.2017. Valitusaika on 5.10.-4.11.2017. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 5.10.-4.11.2017 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueella, Eteläinen Asemakatu 4. Päätös löytyy myös Riihimäen kaupungin internetsivuilta www.riihimaki.fi, kuulutukset.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 4.11.2017.

Riihimäellä 4.10.2017

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto

Päätös Rudus


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.