Kuulutus

Päätös maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta hakemuksesta

Ympäristöjohtaja on tehnyt 13.6.2017 maastoliikennelain 30 §:n mukaisen päätöksen Riihimäen Kahvakopla ry:n hakemuksesta koskien enduropyörien ajoharjoittelua Riihimäen Arolammin alueella kiinteistöllä Multatöyräs 694-401-1-8.

Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 13.6.2017-26.6.2017 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueella, Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki.

Kuulutus pidetään kuulutusajan nähtävänä Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2.

Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätökseen Riihimäen ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaostolta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki ja sähköpostiosoite: ymparisto@riihimaki.fi.

Lisätietoja antaa ympäristöjohtaja Elina Mäenpää, p. 019 758 4160.

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.