Kuulutus

Naapurien ja muiden asianosaisten kuuleminen, Lopentie 40

Riihimäen kaupungilla on vireillä poikkeamismenettely, joka koskee 11. kaupunginosan, Hirsimäen korttelin 59 tonttia 2. Tontin osoite on Lopentie 40.

Alueella on voimassa 12.6.1973 vahvistettu asemakaava. Tontin käyttötarkoitus on AL (Liikerakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on 1 904 m², kerrosluku I ja rakennusoikeus 600 kem2.

Nykyisin tontti on rakentamaton. Tonttia on viime vuosina käytetty pysäköintiin.

Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 171 § 1 mom. nojalla MRL 58 § 1 mom. (rakentaminen vastoin asemakaavaa) sekä MRL 58 § 2. mom. säännöksistä (käyttötarkoitus) siten, että tonttia käytettäisiin tilapäisesti pysäköintialueena. Hakemuksessa on esitetty tontille sijoitettavaksi 22 autopaikkaa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 19.6.-7.7.2017 välisenä aikana kaupunkikehityksen toimialueen kaupunkisuunnittelun huoneessa nro 350 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki. Lisätietoja antaa tarvittaessa kaavoitusinsinööri Paula Leppänen,
p. 019 758 4827 tai kaavoitusavustaja Irmeli Hietamäki, 019 758 4830.

Hakemuksen johdosta naapureille ja muille asianosaisille on varattu MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n säännösten mukaisesti tilaisuus muistutuksen tekemiseen, joka on toimitettava 7.7.2017 klo 14.30 mennessä osoitteella: Riihimäen kaupunki, Kaupunkikehityksen toimialue, Kaupunkisuunnittelu, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse osoitteella tekniikka(at)riihimaki.fi.

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.