Kuulutus

Maisematyölupahakemus vireillä, ICON Kiinteistörahastot Oy (kuulutus on nähtävillä 25.9.2018 saakka)

ICON Kiinteistörahastot Oy on jättänyt maisematyölupahakemuksen vanhalle lasitehtaan alueelle, Lasitehtaantien ja Ilveskadun väliin asemakaavassa osoitetulle asuinkerrostaloalueelle (Hirsimäen kaup.osa, kortteli 1110).

Tonteilta (nrot 2-8) kaadetaan puita sekä aluskasvillisuutta poistetaan ja läjitetään LPA-alueelle. Maanpintoja tasoitetaan ja tonteille rakennetaan hulevesijärjestelmä.

Hakemus on nähtävillä rakennusvalvonnan kansliassa, osoite Eteläinen Asemakatu 4 (2.kerros), 11130 Riihimäki, jonne naapurit ja muut, joiden oloihin hankkeella voi olla vaikutusta, voivat jättää kirjallisen huomautuksen 25.9.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö, p. 019 758 4150.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.