Kuulutus

Maisematyölupahakemus vireillä, harmaapoppelin poistaminen (kuulutuksen nähtävilläolo 25.9.2017 saakka)

Hakija: Asunto Oy Riihimäen Päivölänkulma
c/o Riihimäen Talo & Tili, Viertolantie 12, 11120 Riihimäki

Toimenpide: Harmaapoppelin poistaminen Viertolantien ja Kallenpolun risteyksen vieressä

Hakemus on nähtävillä rakennusvalvonnan kansliassa, osoite Eteläinen Asemakatu 4 (2.kerros), 11130 Riihimäki, jonne naapurit ja muut, joiden oloihin hankkeella voi olla vaikutusta, voivat jättää kirjallisen huomautuksen 25.9.2017 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö, p. 019 758 4150.

Rakennusvalvontapäällikkö


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.