Kuulutus

Kuulutus tarkkailusuunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä, Rasmix Oy (kuulutus on nähtävillä 8.10.2018 saakka)

Ympäristönsuojelun palvelualue

Vs. ympäristöjohtaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n mukaisen päätöksen ympäristölupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä. Päätös koskee Rasmix Oy:n Riihimäen toimipisteen päästömittauksia vuonna 2018.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 6.9.2018.

Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 6.9.-8.10.2018 Riihimäen kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä sekä Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueella, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki.

Tämä kuulutus pidetään 30 päivän ajan nähtävänä Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla sekä Riihimäen kaupungin internetsivuilla.

Päätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaostolle. Oikaisuvaatimus on toimitettava Riihimäen ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaostolle viimeistään 8.10.2018.

Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, p. 019 758 4163.

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto

Päätös 3.9.2018, Rasmix Oy

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.