Kuulutus

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä, Työyhteenliittymä TYL Huhtimo (kuulutus on nähtävillä 30.7.2018 saakka)

Riihimäen kaupunki
Ympäristönsuojelun palvelualue

Ympäristötarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melupäätöksen, joka koskee Työyhteenliittymä TYL Huhtimon ilmoitusta Huhtimon kaava-alueella tehtävästä louhinta- ja murskaustyöstä. Louhintaa tehdään 1.10.-2.11.2018 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7-18 ja räjäytystöitä klo 8-18. Louheen murskausta tehdään 1.-28.9.2018 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7-20.

Samaan kohteeseen on aiemmin ympäristötarkastajan päätöksellä käsitelty meluilmoitus. Tällä päätöksellä samaa toimintaa jatketaan sekä murskauksen että louhinnan osalta noin kuukaudella. Murskauksen yhteenlaskettujen päivien lukumäärä kohteessa pysyy ennallaan. Louheen murskausta tehdään 4.6.2018 ja 31.8.2018 välisenä aikana enintään 40 päivän ajan.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 29.6.2018.

Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 29.6.-30.7.2018 Riihimäen kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä sekä Riihimäen kaupungin kirjastossa osoitteessa Kauppakatu 16.

Tämä kuulutus pidetään 30 päivän ajan nähtävänä Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla sekä Riihimäen kaupungin internetsivuilla.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus on hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 30.7.2018. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, p. 019 758 4163.

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto

Päätös, TYL Huhtimo

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.