Asemakaavahankkeet - uudet Kaavoitus Tekniset palvelut

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisempi kierrätystoiminta (mm. muovijäte) sekä kevytrakenteisten varastohallien rakentaminen Fortum Waste Solutions Oy:n laitosalueella. Suunnittelualue rajautuu luoteessa rata-alueeseen ja idässä sekä etelässä Talteentiehen.

 

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma selostuksen liitteenä

 

Luonnosvaihe

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy asemakaavamuutos oli nähtävillä 19.3. – 6.4.2018 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Kaavaluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä.

Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavakartta
Asemakaavan muutoksen selostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Asemakaavakartta määräyksineen
Liite 3: Hulevesiselvitys- ja suunnitelma
Liite 4: Tontinkäyttösuunnitelma
Liite 5: Kaupunkikuvallinen selvitys
Liite 6: Seurantalomake (täydennetään ehdotusvaiheessa)

Kaavaluonnoksesta pidetyn esittelytilaisuuden (26.3.2018) muistio.

 

Ehdotusvaihe

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 18.6.–14.8.2018 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3.krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Pyydämme huomioimaan, että kaupunkisuunnittelun vastuualue on suljettu maastotöitä lukuun ottamatta viikot 27–30. Muistutus kaavaehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus, PL 125, 11101 Riihimäki.

Kuulutus

Asemakaavan muutoksen ehdotus, kaavakartta
Asemakaavan muutoksen selostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Asemakaavan muutos, kartta- ja määräykset
Liite 3: Hulevesiselvitys- ja suunnitelma
Liite 4: Tontinkäyttösuunnitelma
Liite 5: Kaupunkikuvallinen selvitys
Liite 6: Luonnosvaiheen palaute
Liite 7: Seurantalomake

 

Hyväksymisvaihe

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavamuutoksen tarkistettu ehdotus on hyväksymiskäsittelyssä syksyn 2018 aikana.


Nykytilanne Fortum Waste Solutions Oy:n alueella Talteentieltä kuvattuna. (Kaupunkikuvallinen selvitys, Ramboll Finland Oy, 8.3.2018)


Uusien hallien sijoittuminen Fortum Waste Solutions Oy:n alueella. (Kaupunkikuvallinen selvitys, Ramboll Finland Oy, 8.3.2018)

 

Lisätietoja:

Heikki Pitkänen
kaavasuunnittelija
019 758 4829

Niina Matkala
kaavasuunnittelija
019 758 4831

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2

Kommentit on suljettu.