Kuulutus

Kirjauksentien – Länsitien asemakaavamuutoksen vireilletulo (MRL 62 § ja 63 §) ja luonnoksen nähtäville asettaminen (MRA 30 §).

Kirjauksentie – Länsitien asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 7.8 – 25.8.2017 Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään maanantaina 14.8.2017 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu). 

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen Kirjauksentien ja Länsitien risteykseen.

Mielipide kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana mieluiten kirjallisesti tekniikka@riihimaki.fi tai Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja: kaavoitusavustaja Heikki Pitkänen, puh. 019 758 4829 tai kaavoituspäällikkö Raija Niemi,
puh. 019 758 4825, sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.