Tervetuloa kirjastonkäyttäjäksi!

Käyttösäännöt

Kirjastossa voi käyttää aineistoa, palveluja ja yleisötiloja näiden sääntöjen mukaisesti.

Kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa Suomessa sekä sitoutumalla noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan takauksen. Kortin omistaja on henkilökohtaisesti (lapsilla takaaja) vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta.

Oman kunnan alueella toimiva päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi saada yhteisökortin, jota varten on nimettävä vastuuhenkilö.

RATAMO-kirjastojen asiakkaalla on oikeus lainata samalla kortilla Hausjärven, Hyvinkään, Nurmijärven ja Riihimäen kirjastoista. Lainausoikeus tarkistetaan RATAMO-kirjastojen yhteisestä lainaajarekisteristä.

Jokaisella lainaajalla on oltava kirjastokortti. Kortti on esitettävä aina aineistoa lainatessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Yhteystietojen muutoksista sekä kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kirjastoon. Kortin omistaja tai takaaja ei ole vastuussa katoamisilmoituksen jälkeen tapahtuneesta kortin
väärinkäytöstä.

Lainaus ja palautus

Yleisimmät laina-ajat ovat 28 tai 14 päivää aineistolajista riippuen. Kirjastokohtaisesti voi olla muitakin laina-aikoja. Yhdellä henkilöasiakkaalla voi olla RATAMO-kirjastoista kerrallaan enintään 100 lainaa, joista enintään 30 cd-levyä,10 kuvatallennetta ja 5 konsolipeliä.

Elokuvatallenteiden lainauksessa kirjasto noudattaa kuvaohjelmalain määräämiä ikärajoja. Lainaaja käyttää kirjaston tallenteita omalla vastuullaan. Kirjasto ei vastaa asiakkaan laitteille kirjaston tallenteista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Lainat voi uusia kirjaston palvelupisteissä, puhelimitse tai internetin kautta verkkokirjastossa, jossa voi myös varata aineistoa. Jos aineistosta ei ole varauksia, lainat voi uusia viisi kertaa. Laskutettua aineistoa ei voi uusia.

Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä.

Eräpäivän jälkeen palautetuista lainoista peritään myöhästymismaksut sekä muistutus- ja perintäkulut kunkin kunnan päättämien maksukäytäntöjen mukaisesti. Joissain kirjastoissa on käytössä palautusluukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Myöhästymismaksu peritään myös silloin, kun sähköpostiviesti lähestyvästä eräpäivästä ei ole saapunut perille tai kun lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjastossa teknisen häiriön vuoksi.

Varaus

Kirjaston omien aineistojen varaaminen on maksutonta. Noutamattomista varauksista peritään maksu. Maksu ei koske lasten- ja nuortenosaston aineistosta tehtyjä varauksia.

Ratamo-laina (= varaus muista Ratamo- tai Kirkes-kirjastoista) on aina maksullinen.

Aineistoa, jota oman kunnan kirjastossa ei ole, voi tilata kaukolainaksi muista kirjastoista. Tällöin noudatetaan yleisiä kaukopalvelusääntöjä ja peritään kaukopalvelumaksu.

Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti 30 varausta voimassa. Noudettavista varauksista saa ilmoituksen kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestinä.

Maksut

Kirjaston käyttö on yleensä maksutonta. Maksullista on kuitenkin:
•    kirjastokortin uusiminen
•    muun kuin oman kirjaston aineiston varaaminen

Kussakin kirjastossa maksut peritään kuntakohtaisten päätösten mukaisesti.
Hausjärvi | Hyvinkää | Nurmijärvi | Riihimäki | Loppi

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen

Lainattua aineistoa on käsiteltävä huolellisesti. Lainaaja on velvollinen korvaamaan hänen kortillaan lainatun kadonneen tai vahingoittuneen aineiston. Aineisto korvataan vastaavalla aineistolla tai maksamalla kirjaston määrittelemä korvaushinta. Elokuva- ja cd-rom-tallenteita ei kuitenkaan voi korvata uudella kappaleella tekijänoikeussyistä.

Kirjasto saa periä saatavansa oikeusteitse. Riita-asia käsitellään kunkin kirjaston kotipaikan käräjäoikeudessa.

Maksettuja maksuja ei palauteta asiakkaalle.

Käyttö- ja lainausoikeuden menetys

Käyttöoikeuden menetyksellä tarkoitetaan määräaikaista kieltoa kirjaston käyttöön. Asiakas menettää käyttöoikeuden, jos hän jättää noudattamatta kirjaston sääntöjä, turmelee kirjaston omaisuutta tai kiellosta huolimatta käyttäytyy häiritsevästi toista asiakasta tai henkilökuntaa kohtaan. Käyttöoikeuden menetys voi olla vuorokaudesta kolmeen kuukautta.

Ennen kiellon antamista on osapuolille varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kiellon voi antaa suullisesti vähäisissä tapauksissa ja muutoin kirjallisesti. Kiellon voi määrätä kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston henkilökuntaan kuuluva.

Kirjastonkäyttäjä menettää tilapäisesti lainausoikeutensa, kun lasku on lähetetty tai kun hänen velkasaldonsa (=maksamattomat myöhästymis- tai muut maksut) on 12 € tai enemmän. Lainausoikeus palautuu, kun lainattu aineisto on palautettu tai korvattu ja maksut on maksettu.

Kaikki kertyneet maksut on maksettava viimeistään kunkin vuoden ensimmäisen lainauskerran yhteydessä.

Asiakas- ja lainausrekisterin tietosuoja

Kirjaston asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä.

Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Henkilötietolaki 523/1999,13 §).

Muuta

Käyttösääntöjen soveltamisesta päättää tarvittaessa kunkin kunnan kirjastopalveluja johtava viranhaltija.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 8 Kyllä 2 Ei 8