Kuulutus

Kiinteistökatselmus kaupungin pohjoisosan alueella (kuulutuksen nähtävilläolo 31.10.2017 saakka)

Kiinteistönomistajille ja -haltijoille ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto tulee lokakuun 2017 aikana toimittamaan rakennusjärjestyksen 3.4. kohdan tarkoittaman katselmuksen kaupungin pohjoisosan alueella. Alue rajautuu pohjoiseen linjasta Sipiläntie – Lasitehtaantie – Kalevankatu – Keskuskatu – rautatie itään. Katselmuksessa tarkastetaan, että rakennukset, niiden julkisivut ja muut ulkopuoliset osat sekä ympäristökuvaan vaikuttavat piha-alueet, rakennelmat ja laitteet ovat asianmukaisessa kunnossa eivätkä rumenna ympäristöä. Havaitut puutteet tulee poistaa lautakunnan tai viranhaltijan asettamassa määräajassa. 

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.