Kuulutus

Keskuskatu 16 asemakaavan muutoksen vireilletulo

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä ta­voin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja ar­vioin­timenettelystä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksankerroksisen kerrostalon rakentaminen Keskuskadun ja Junailijankadun kulmaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Ete­­läinen Asemakatu 4, Riihimäki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lisäksi Riihimäen kaupungin verkkosivuilla, www.riihimaki.fi. Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Anniina Korkeamäki p. 019 758 4826 ja kaavoituspäällikkö Raija Niemi, p. 019 758 4825.

Osalliset voivat esittää kaavoitusyksikölle mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arvi­oin­tisuunnitelmasta. Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelma on osallisen mielestä puut­teel­linen, osallinen voi ottaa yhteyttä Hämeen ELY-keskukseen ja esittää neuvottelun käymistä suunnitelman riittävyydestä MRL 64 §:n mukaisesti.

Kaavaluonnospiirustus valmistuu myöhemmin.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.