Riihimäen yleiskaavan 2035 ehdotus nähtäville

Riihimäen yleiskaava 2035 laaditaan oikeusvaikutteisena, strategisena ja paikkatietopohjaisena yleiskaavana. Vuoteen 2035 tähtäävää suunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa, päivittää ja tarkentaa valtuustokausittain. Ensimmäinen yleiskaavakausi 2013–2017 on nyt loppusuoralla ja yleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä 9.1.–8.2.2017. Yleiskaava on tärkeä väline Riihimäen vetovoimaisuuden kehittämisessä. Yleiskaavaehdotuksessa mahdollistetaan mm. keskustan täydennysrakentaminen ja kehittäminen sekä uusien asumisen alueiden rakentaminen Varuskunta–Kokko–Taipaleen alueelle. Asumisen houkuttelevuutta lisää … Lue lisää

Yleiskaavakyselyn voittajat polskimaan uimalaan

Yleiskaavan karttakysely herätti kiinnostusta kaupunkilaisissa, vastauksia saatiin kolmen viikon aikana yli sata. Vastauksissa saatiin uusia ja kiinnostavia avauksia kaupungin kehittämiseen. Kyselyn tuloksista tullaan kertomaan Yleiskaava 2035 -sivuilla. Paljon kiitoksia kaikille vastaajille ja kaavoitustyötä seuranneille. Kesällä maauimalaan pääsevät voittolipuilla polskimaan Anni Antila, Tomi Heinonen ja Veera Valkama. Onnea voittajille!

Riihimäen yleiskaava 2035 -karttakysely rakennesuunnitelmasta

Riihimäen yleiskaavan 2035 kaupunkirakennesuunnitelma on valmistunut, ja aineisto on nähtävillä 7.4.2015–6.5.2015. Rakennesuunnitelmaan voi tutustua Riihimäen kaupungin verkkopalvelussa, jonne on avattu myös suunnitelmaa koskeva kysely. Kaupunkilaisten toivotaan esittävän näkemyksiään rakennesuunnitelman sisällöstä ja yleiskaavan tavoitteista suunnitelmakartalle. Karttakysely on avoinna 16.4.2015–6.5.2015 välisen ajan osoitteessa: http://maptionnaire.com/fi/621/. Voit katsella suunnitelmakarttaa ja merkitä kohteita, joita haluat kommentoida. Yleiskaavan esittelytilaisuus pidetään torstaina … Lue lisää

Riihimäen yleiskaavan 2035 kaupunkirakennesuunnitelma nähtäville

Yleiskaavatyössä rakennesuunnitelma toimii pohjana jatkossa laadittavalle yleiskaavaluonnokselle. Rakennemalleista annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu vastineet. Vaikutukset havainnollistavat ratkaisuja seudun, asumisen, työpaikkojen, liikenteen, viherrakenteen ja kaupunkirakenteen tiivistämisen suhteen. Selostuksen ja teemakarttojen yhteyteen on esitetty myös jatkotyön onnistumisen kannalta tärkeitä tavoitteita. Kaupunkirakennesuunnitelma ja siihen liittyvä aineisto asetetaan nähtäville 7.4.–6.5.2015 Riihimäen kaupungin kaavoitusyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, 3. … Lue lisää